Select Page

Bijeenkomst Werkgroep (Auto)biografie

Lezing door Kees Boterbloem (Professor of History, University of South Florida)

Datum: Vrijdag 20 juni 2014
Locatie: Bungehuis (Universiteit van Amsterdam), Spuistraat 210 Amsterdam, Zaal 1.01
LET OP: Deze bijeenkomst is wegens omstandigheden komen te vervallen.
De eerstvolgende bijeenkomst zal plaatsvinden in september.

Prof. Boterbloem zal spreken over  Jan Struys (c. 1629-1694) en zijn reizen door Rusland en Azië en de bestseller die hij daarover publiceerde (Drie aanmerkelyke en seer rampspoedige reizen).

Kees Boterbloem publiceerde hierover The fiction and reality of Jan Stuys, a seventeenth-cenury Dutch globetrotter (Palgrave Macmillan, 2008). Hij bereidt thans een uitgave van het boek voor.

website: www.egodocument.net