Select Page

Bijeenkomst Werkgroep (Auto)biografie/Egodocumenten – Saskia Bultman (RU)

Lezing Saskia Bultman (RU)

Datum: vrijdag 27 februari 2015
Aanvang: 14.00 uur
Plaats:  Belle van Zuylenzaal in de Universiteitsbibliotheek, Singel 425
(Dus niet zoals gebruikelijk in het Bungehuis!)

Lezing

Saskia Bultman (Promovendus en docent Radboud Universiteit Nijmegen Afd.Geschiedenis) spreekt over haar onderzoek naar het Rijksopvoedingsgesticht voor meisjes in Nederland, 1858-1975. Het onderzoek betreft de kennistechnieken waarmee de meisjes werden bestudeerd en gecategoriseerd. Eén van de kennistechnieken was het autobiografie-schrijven. De levensgeschiedenissen van nieuw binnengekomen meisjes tussen 1925-1975 zijn een bron hiervoor, waarbij in het bijzonder wordt gekeken naar de manier waarop het karakter van de techniek van het autobiografie-schrijven, dat door de tijd heen verandert, van invloed is op de scripts aan de hand waarvan de meisjes hun levensgeschiedenis schrijven.

Borrel na afloop

Informatie en regstratie: Rudolf Dekker: email: rdekker123@gmail.com