Select Page

Bijeenkomst Werkgroep (Auto)biografie/Egodocumenten

Datum: Vrijdag 10 oktober 2014
TIjd: Aanvang 14.00 (Borrel na afloop)
Locatie: Bungehuis (Universiteit van Amsterdam), Spuistraat 210 Amsterdam, Zaal 1.01

In verband met de beperkte plaatsruimte, graag aanmelden bij:
Rudolf Dekker: email: rdekker123@gmail.com

Lezingen

Mark Loderichs
Dagboek van de Java-oorlog. Het journal de campagne van comte Edouard Errembault de Dudzeele et Orroir, 1825-1830.

Mieke Melief
Een Amsterdamse familie in China, 1919-1946. Onderzoek gebaseerd op de brieven van Frans de Jongh (1919-1932) en de herinneringen van zijn dochter Anneke Knüppe-de Jongh (geboren 1930).

Op 4 maart 2018 was er bij de VPRO OVT-serie ‘Het spoor terug’ een uitzending over het boek van Mieke Melief.

Presentatie van Jan Struys,
Rampspoedige reizen door Rusland en Perzië in de zeventiende eeuw, uitgegeven en hertaald door Kees Boterbloem (Uitgeverij Panchaud, ISBN/EAN 978-90-820779-3-3).