Select Page

Bijeenkomst werkgroep Oral History – Hoe vogelvrij is de oral historian?

Datum: 9 januari 2015
Tijd:  15.00- 17.30
Locatie: P.C.Hoofthuis, Spuistraat 134, zaal 105
Borrel na afloop
Registratie: Huizinga-fgw@uva.nl

Hoe vogelvrij is de oral historian en hoe kan de rechtsbescherming van interviewer en geinterviewde verbeterd. Moeten we dezelfde bescherming krijgen als journalisten? Of meer?

De werkgroep oral history van Huizinga wil op 9 januari een bijeenkomst organiseren over de vragen hierboven. Wij hebben in de voorbereiding niet gestreefd naar lange inleidingen maar we willen komen tot een soort ronde tafel discussie. Wij vragen mensen die belangrijke kwesties aan de orde willen stellen zich vooraf te melden, opdat we problemen en vragen kunnen ordenen.

Drie juristen zullen korte inleidingen houden:

  • mr. dr. T.A. (Tjeerd) Schiphof van de capiciteitsgroep Media en Cultuur (UvA) zal ingaan op het nederlandse recht en internationale initiatieven zoals EHRI waar hij bij betrokken was
  • dr. T. (Tarlach) McGonagle van het Instituut voor Informatierecht (UvA) zal ons uitleggen hoe deze problemen aan de orde zijn bij het Europese Hof voor de rechten van de mens en hoe belangrijk hij de ontwikkelingen daar vindt.
  • drs. Heiko Tjalsma zal ons uitleggen hoe DANS (waar hij werkt) met deze problemen omgaat

Vanuit het ‘veld’ zullen er twee reacties zijn.

  • dr Nanci Adler (NIOD) zal ingaan op de noodzaak van rechtsbescherming, zij doet dit op basis van ervaringen in transitiemaatschappijen waar oral history politiek gemanipuleerd kan worden.
  • prof. Christien Brinkgreve zal ingaan op een affaire die zij een paar jaar geleden had, en op hoe moeilijk zoiets tussen twee mensen kan worden.

Voorzitter is prof. Selma Leydesdorff, bij wie mensen zich ook voor 20 december kunnen melden voor een inbreng s.leydesdorff@uva.nl

Deze bijeenkomst is tevens een bijdrage aan een NWO-aanvraag waar aan gewerkt wordt. En het is tegelijk een inventarisatie van problemen die mogelijk leven.

Bijgevoegd drie artikelen:
Times higher education artikel I – Oral history: where next after the Belfast Project?
Timers higher education artikel II – Promises and their limitations
NRC