Select Page

Bijeenkomst Werkgroep Oral History – Ongekend Bijzonder

Vluchtelingen Oral History project
Ongekend Bijzonder

Datum: 2 oktober 2015
Aanvang: 15.00 -17.00 (Aansluitend borrel)
Locatie:  PC Hoofthuis 1.05, Spuistraat 134, Amsterdam
Registratie gewenst: L.Bakker2@uva.nl

Project Ongekend Bijzonder

Op 2 oktober zal een special bijeenkomst worden gewijd aan een van de grootste oral history projecten die op dit moment aan de gang zijn. Uniek door de omvang, door de doelstellingen, en door de manier waarop met het materiaal wordt omgegaan.

Doel VOH project

Het verzamelen, archiveren, voor een breed publiek toegankelijk maken en op creatieve wijze en kunstzinnige wijze presenteren van de levensverhalen van vluchtelingen, met speciale aandacht voor hun maatschappelijke participatie en hun bijdrage aan de ontwikkeling van de vier grote steden.

Daartoe zijn vierentwintig tweetalige veldwerkers opgeleid die in deel 1 van het project in de vier grote steden 200 individuele verhalen van vluchtelingen hebben verzameld en vier proeftrajecten per stad hebben opgezet. In deze proeftrajecten is geëxperimenteerd met het maken van korte presentaties van individuele en gemeenschappelijke verhalen door middel van film, theater, beeldende kunst, gedichten e.d. Het verzameld materiaal (verhalen en presentaties) komt in deel 2 ter beschikking van de gemeentearchieven, musea en andere partners die aan het project meewerken. Zij maken de verhalen samen met de veldwerkers en stichting BMP toegankelijk voor het publiek en organiseren in samenwerking met de vluchtelingengroepen in hun eigen ruimtes en op andere locaties kwalitatief hoogstaande publiekspresentaties.

Subdoelen:

  • vluchtelingengroepen in staat te stellen om hun eigen oral history projecten te ontwikkelen;
  • Het gevoel van eigenwaarde en “erbij horen” van vluchtelingen te vergroten;
  • Platforms te creëren waardoor vluchtelingen zich zelf, met hun eigen verhalen en producten, op professionele wijze in de Nederlandse samenleving present kunnen stellen;
  • Jonge vluchtelingen te helpen om hun eigen geschiedenis te leren kennen en begrijpen;
  • Musea en gemeentearchieven de mogelijkheid te bieden om in contact te komen met verschillende vluchtelingengemeenschappen en hen als nieuw publiek en nieuwe makers te verwelkomen;
  • Een visuele en auditieve databank van levensverhalen van vluchtelingen op te zetten die kan dienen als bron voor nader onderzoek;
  • Bij te dragen aan een meer integrale geschiedschrijving van de steden waarin het project plaatsvindt;

Het project zal worden gepresenteerd door

Saskia Moerbeek, directeur stichting BMP

De stichting Bevordering Maatschappelijke Participatie (BMP) bestaat sinds 1986. BMP is een landelijke projectorganisatie die tot doel heeft om vanuit een onafhankelijke opstelling de betrokkenheid van mensen bij maatschappelijke vraagstukken te bevorderen. BMP richt zich daarbij vooral op het verkennen van maatschappelijke thema’s en het ontwikkelen van methoden van aanpak. Het scheppen van ruimte voor individuen, groepen en organisaties om nieuwe onderwerpen op te pakken en daar zelf  vorm aan te geven is een belangrijk uitgangspunt.

Saskia Moerbeek is sinds 1989 verbonden aan de stichting. Ze is projectmedewerker, projectleider en projectontwikkelaar van uiteenlopende projecten geweest. Sinds 2009 is ze (meewerkend) directeur van de stichting.

Saskia heeft Culturele Antropologie gestudeerd aan de Universiteit van Amsterdam, met Noord Afrika en het Midden Oosten als specialisatie  en etnische studies en bestuurskunde als bijvakken. Voordat ze bij BMP kwam werken en in aanvang ook gelijktijdig met het werk voor BMP, werkte ze als beleidsfunctionaris voor de KBO Noord Holland en als participatiefunctionaris bij het KMC Noord-Holland en het Noord-Hollands Participatie Instituut.

“Het werken bij BMP heeft mij altijd de mogelijkheid geboden om maatschappelijke onderwerpen die ik zelf belangrijk vind aan de orde te stellen en om mijn antropologische interesses en manier van werken in praktijk te brengen. Het mooie van het werken bij BMP is dat het niet alleen over wetenschap gaat, maar dat je op allerlei manieren bij kan dragen aan maatschappelijke veranderingsprocessen. Op basis van een maatschappelijk vraagstuk een project ontwerpen en zich dat langzaam zien voltrekken kan mij mateloos boeien.”
Daarna zal Halleh Ghorashi corefereren op basis van ervaingen met eigen onderzoek.

Halleh Ghorashi (1962) is hoogleraar Diversiteit en Integratie bij de afdeling Sociologie van de Faculteit der Sociale Wetenschappen aan de Vrije Universiteit Amsterdam. In 1994 is zij cum laude afgestudeerd in antropologie aan de VU en in 2001 verdedigde zij haar proefschrift: Ways to Survive, Battles to Win: Iranian Women Exiles in the Netherlands and the U.S., aan de universiteit van Nijmegen.

Ze heeft verschillende (inter)nationale boeken en artikelen geschreven. Haar meest recente internationale boek is Muslim diaspora in the West: Negotiating Gender, Home and Belonging (met prof. Haideh Moghissi), Ashgate 2010. In 2010 heeft ze ook twee boeken in het Nederlands gepubliceerd. Licht en Schaduw: 15 vrouwen over leven en overleven (met prof. Christien Brinkgreve), VU uitgeverij; en Culturele diversiteit, Nederlandse identiteit en democratisch burgerschap, Sdu Uitgevers.

Zij is sinds 2010 lid van de Koninklijke Hollandsche Maatschappij der Wetenschappen. In 2008 heeft zij de Triomf prijs gewonnen, voor haar inzet voor de positie van zwarte, migranten en vluchtelingenvrouwen. Website: www.hallehghorashi.com.