Select Page

Bijeenkomst werkgroep Oral History

Oral History Today : de toepassing van technologie voor de ontsluiting en verbreiding van mondelinge historische bronnen

Datum: 1 November  2013
Locatiezaal 5.59 van het PC Hoofthuis, Spuistraat 134.
Tijd: 15.00 – 17.00 uur, aansluitende borrel
Registratie is gewenst, stuur een mail naar: L.vanHelvoort@uva.nl

Het aantal collecties interviews in bibliotheken, archieven en musea waarin mensen over hun persoonlijk verleden vertellen groeit ook in Nederland gestaag. Dit is mede onder invloed van digitale technologie en de democratisering van geschiedenis. Onderzoekers weten echter niet altijd hun weg naar deze bronnen te vinden, hoewel ze zeer waardevolle informatie bevatten. Dat komt omdat vaak niet bekend is waar de collecties zich bevinden en waar ze over gaan. Ook is bij collecties die wel bekend zijn, de toegang tot en selectie van relevante fragmenten complex en tijdrovend. Om deze obstakels weg te nemen is het project Oral History Today opgezet. Dit is een samenwerking tussen het Instituut voor Beeld en Geluid, de Erasmus Studio, en de software bedrijven Spinque en Dispectu. Met behulp van zoektechnologie hebben zij een digitale zoekomgeving gebouwd  waarbij door verschillende oral history collecties heen gezocht kan worden op relevant materiaal. Ook is een survey opgezet om zicht te krijgen op nog onbekende oral history collecties en de wensen voor de toekomst. De rijkdom aan thema’s en perspectieven die door dit zoeksysteem en de survey zichtbaar zijn geworden, willen wij graag met u delen.  

Daarom nodigen wij u uit voor een bijeenkomst van de Werkgroep Oral History van het Huizinga Instituut in Amsterdam (UvA) (https://www.huizingainstituut.nl/v02/werkgroep-oral-history/) , op vrijdag 1 Novermber van 15.00 tot 17.00. Daar zullen de makers van Oral History Today de resultaten van de survey presenteren en een uitleg en demonstratie geven van de zoekomgeving.