Workshop – Space: A useless category for historical analysis?

Workshop by Leif Jerram (University of Manchester)

Date: 22 May 2015
Time: 10.30-13.00
Intended for: PhD candidates and RMa students
Maximum number of participants: 15
Venue: Bungehuis 1.01
Coordination: Enno Maessen (UvA), Tymen Peverelli (UvA)
Credits: 1 EC
Fee: free (incl lunch)
Registration
Note: This event is fully booked, please send us an e-mail with your name, university and research school. We will put you on our waiting list.

Over the past few decades there has been much talk of a “spatial turn” in the humanities and social sciences. Especially in the wake of the pioneering work of scholars such as Henri Lefebvre, Michel de Certeau, David Harvey and Edward Soja in the 1970s and ‘80s, historians, sociologists and geographers alike have contributed to an enormous rise in academic research on questions of space, location and place. Although much historical work in this area has been done, to this day the field remains strikingly fragmented and under-theorized, leaving the scholar with divergent notions of what these spatial concepts actually mean and implicate for their research.

This workshop, jointly facilitated by the Huizinga Institute for Cultural History, the Amsterdam Centre for Urban History (ACUH), and the Amsterdam School for Regional, Transnational and European Studies (ARTES) of the University of Amsterdam, aims to tackle this problem by offering interested PhD candidates and RMa students of all disciplines the possibility of addressing these questions in an informal intellectual exchange. Central to the workshop is the question of how spatial concepts could be applied usefully as categories of analysis to (urban) historical research.

Leif Jerram, senior lector in Modern History at the University of Manchester, has published extensively on the history of modern European cities, with a strong emphasis on Germany. His research has mainly focused on the urban built environment and its influence on the lives of ordinary people. A recurring question in his work is how space has shaped human behaviours, and experiences, from the cinema to the urinal, the council house to the department store, and the factory to the bedroom. Important publications are, among others, Streetlife: The Untold History of Europe’s Twentieth Century (Oxford UP, 2011) and Germany’s Other Modernity: Munich and the Making of Metropolis, 1895-1930 (Manchester UP, 2007).

preparation

Participants are asked to

 • read three seminal articles
 • formulate a critical question concerning each of the required readings
 • prepare a short essay (ca. 500 words) on the relationship between their own research and the discussion topic
 • send the essay at least three weeks before the workshop to T.Peverelli [at] uva [dot] nl (deadline: 1 May 2015)
 • read the other participants’ essays

required readings

 • Pierre Bourdieu, ‘The Kabyle house or the world reversed’, in: Pierre Bourdieu, Algeria 1960, trans. Richard Nice (Cambridge: Cambridge University Press, 1979) 133-153.
 • Leif Jerram, ‘Space: A useless category for historical analysis?’, History and Theory 52 (2013) 400-419.
 • Chris Otter, ‘Making liberalism durable. Vision and civility in the late Victorian city’, Social History 27 (2002) 1-15.

programme

The workshop is organized as an interactive daytime meeting, including an introduction by Leif Jerram, followed by several sessions, in which the articles and the participants papers will be presented (ca. 5 minutes per presentation) and discussed.

After the workshop, Leif Jerram will give a lecture to which all participants, and others, are cordially invited.
The lecture will take place at 17.00h, see http://www.spui25.nl/programma for more information.

Poster final.indd

Workshop – De ‘Golden Road’ naar Open Access in de Geesteswetenschappen

De ‘Golden Road’ naar Open Access in de Geesteswetenschappen

Workshop voor landelijke onderzoeksscholen GW

Voor wie: Promovendi en staf van onderzoeksscholen RMeS, NICA, OSL, Huizinga;
Wanneer: Vrijdag 17 april 2015, van 14:30 – 17 uur
Waar: SPUI25, Amsterdam
Registratie: Promovendi en staf van onderzoeksscholen RMeS, NICA, OSL, Huizinga kunnen zich registreren via de RMeS website.
Overige geïnteresseerde kunnen zich registreren via de website van SPUI25.

NWO heeft een nieuwe stap gezet in hun Open Access beleid. Volgens een nieuwsbericht uit oktober 2014 zal NWO voortaan vragen om alle door NWO gefinancierd onderzoek in volledig Open Access (Golden Road) te publiceren. De afgelopen drie jaar heeft NWO ook de oprichting van Open Access tijdschriften gestimuleerd met een startsubsidie. Met behulp van partner instituten is onder meer NECSUS European Journal of Media Studies en het Journal for Dutch Literature hieruit ontstaan. Verschillende uitgeverijen, nationaal en internationaal hebben een open access publicatiemogelijkheid. Ook Amsterdam University Press, de uitgever van NECSUS, heeft een actief Open Access beleid. Nu de initiële subsidie is gestopt is het voortbestaan van het journal (en vele andere journals van gelijksoortige aard) precair. APCs (Article Processing Charges) zijn nog lang niet overal haalbaar, en alternatieve financiering blijkt moeilijk te vinden.

De voordelen van Open Access zijn evident. Maar de problemen en zelfs ‘chaos’ rondom deze nieuwe vorm van publiceren zijn niettemin even groot.[1] Grootste problemen lijken te zijn dat het APC-model de kwaliteit van publicaties niet perse ten goede komt (wie betaalt die publiceert), en dat de kosten bovendien onevenredig op het bord van de wetenschappers en universiteiten komen te liggen (vaak ten faveure van grote commerciële uitgevers). In de Humanities en Sociale (HSS) wetenschappen komt daarbij nog het bijkomende probleem dat er binnen de onderzoeksbudgetten weinig tot geen geld beschikbaar is om op dergelijke manier te publiceren. Zijn er alternatieven mogelijk? Met NECSUS als case study, wil deze workshop het veel bredere probleem van wetenschappelijk publiceren in de toekomst aankaarten. Op welke manieren kunnen we de Golden Road naar Open Access bewandelen? Hoe blijven de kosten beheersbaar, en blijft de kwaliteit en toegang tot wetenschappelijk publiceren en wetenschappelijke publicaties gegarandeerd?

Sprekers

 • prof. dr. Patricia Pisters (UvA)
 • Jeroen Sondervan (AUP)
 • prof. dr. Thomas Vaessens (UvA)
 • Eelco Ferwerda (OAPEN)
  Annemarie Bos (NWO)
 • Wilma van Wezenbeek (TU Delft)

Moderator: Prof. dr Annie van de Oever (RUG)

[1] Zie het artikel ‘De chaos van Open Access’ in NRC 10 Januari 2015 (online alleen toegankelijk via betaling of voor abonees).

Bijeenkomst Werkgroep (Auto)biografie/Egodocumenten – Saskia Bultman (RU)

Lezing Saskia Bultman (RU)

Datum: vrijdag 27 februari 2015
Aanvang: 14.00 uur
Plaats:  Belle van Zuylenzaal in de Universiteitsbibliotheek, Singel 425
(Dus niet zoals gebruikelijk in het Bungehuis!)

Lezing

Saskia Bultman (Promovendus en docent Radboud Universiteit Nijmegen Afd.Geschiedenis) spreekt over haar onderzoek naar het Rijksopvoedingsgesticht voor meisjes in Nederland, 1858-1975. Het onderzoek betreft de kennistechnieken waarmee de meisjes werden bestudeerd en gecategoriseerd. Eén van de kennistechnieken was het autobiografie-schrijven. De levensgeschiedenissen van nieuw binnengekomen meisjes tussen 1925-1975 zijn een bron hiervoor, waarbij in het bijzonder wordt gekeken naar de manier waarop het karakter van de techniek van het autobiografie-schrijven, dat door de tijd heen verandert, van invloed is op de scripts aan de hand waarvan de meisjes hun levensgeschiedenis schrijven.

Borrel na afloop

Informatie en regstratie: Rudolf Dekker: email: rdekker123@gmail.com

CCO 2 – Anxiety with Sources

Anxiety with Sources

Datum: 2 februari 2015 (LET OP: Datum is gewijzigd)
Tijd: 10.00 – 17.00 uur
Locatie: Universiteit van Amsterdam. Universiteitsbibliotheek – Belle van Zuylenzaal, Singel 425, Amsterdam.
Deelnemers: 2e en 3e jaars promovendi lid van het Huizinga Instituut
Registratie

Docent: Joep Leerssen
Thema: De spanning tussen enerzijds dankbaar gebruik maken van de bronnen (secundaire literatuur) en anderzijds de noodzaak voelen om in de dissertatie volstrekt origineel onderzoek te presenteren.

Deelnemers bereiden een presentatie van vijf tot tien minuten voor, waarin zij een casus presenteren van hun ‘anxiety’

Meer informatie volgt snel.

 

 

 

 

 

Masterclass – Darrin McMahon (Dartmouth)

The Return of the History of Ideas?

Date: Tuesday February 3 2015
Time: 10.00 – 12.30
Venue: UB – Belle van Zuylenzaal, Singel 425 Amsterdam
Open to: RMa students and PhD candidates (Huizinga and OPG)
Fee (non-members): € 50,00
Organisers: Annelien de Dijn & Matthijs Lok (UvA)
Information: m.m.lok@uva.nl
Registration

Darrin McMahon will also give a public lecture on Monday February 2: 15:00-17:00
at the Doelenzaal (UB Universiteit van Amsterdam, Singel 425) 
‘The Return of the History of Ideas?
More information: http://www.globalintellectualhistory.org/events/

Masterclass

Long dismissed as a hopelessly outdated form of inquiry, the “history of ideas” is today making a comeback as a viable form of intellectual history.  What are the promises and the pitfalls of a renewed history of ideas?  In this discussion, Professor McMahon will take up the question both from the standpoint of past criticism and current methodological concerns.

Darrin M. McMahon is a historian, author, and public speaker, who lives in Somerville, Massachusetts and is a Professor of History at Dartmouth College. Formerly McMahon was the Ben Weider Professor of History and Distinguished Research Professor at Florida State University.

Born in Carmel, California, and educated at the University of California, Berkeley and Yale, where he received his PhD in 1998, McMahon is the author of Enemies of the Enlightenment: The French Counter-Enlightenment and the Making of Modernity (Oxford University Press, 2001) and Happiness: A History (Atlantic Monthly Press, 2006), which has been translated into twelve languages and was awarded Best Books of the Year honors for 2006 by the New York Times, The Washington Post, the Library Journal, and Slate Magazine.

McMahon has just completed a history of the idea of genius and the genius figure, Divine Fury: A History of Genius, published in October of 2013 with Basic Books. He is also the editor, with Ryan Hanley, of The Enlightenment: Critical Concepts in Historical Studies, 5 vols. (Routledge, 2009), and, with Samuel Moyn, of Rethinking Modern European Intellectual History (Oxford University Press, 2014).

McMahon has taught as a visiting scholar at Columbia University, New York University, Yale University, the University of Rouen, the École Normale Supérieur, and the University of Potsdam. His writings have appeared in such publications as the New York Times, the Boston Globe, the New York Times Book Review, the Washington Post, and the Wall Street Journal.

Preparation and reading
 • David Armitage (2012): What’s the Big Idea? Intellectual History and the Longue Durée , History of European Ideas, 38:4, 493-507.
 • Darrin McMahon, ‘The return of the history of ideas?’ in: Darrin M. McMahon, Samuel Moyn (red.),  Rethinking Modern European Intellectual History (2014), 13-31.
 Assigments

Participants are required to prepare a few (at least one) questions for Professor McMahon regarding his paper, preferably relating to your own research. In addition, participants are requested to prepare a short statement (max. 500 words) on their research interests. Please email questions and short research statement by Wednesday January 28 2015 to: m.m.lok@uva.nl

Promovendisymposium voorjaar 2015

Promovendisymposium

Datum: 31 maart en 1 april 2015
Tijd: 10.00 – 18.00
LocatieHoorneboeg, Hilversum
Credits: 3 ECTS (met eigen presentatie); 1 ECTS (toehoorder)
Bestemd voor: Exclusief voor promovendi die lid zijn van het Huizinga Instituut
Registratie alleen voor toehoorders

Opzet symposium

Tijdens dit symposium presenteren derdejaars promovendi van diverse universiteiten (een deel van) hun onderzoek. In deze presentatie komen het doel, de probleemstelling en de gebruikte methode van onderzoek aan de orde. Ook reeds gesignaleerde problemen kunnen naar voren gebracht worden. Op de presentatie wordt in eerste instantie gereageerd door een referent, die door de promovendus zelf wordt uitgenodigd en die van te voren van de inhoud van de voordracht op de hoogte is gebracht. Daarna is er discussie met alle aanwezigen. Voor wie? Het promovendisymposium is primair bedoeld voor derdejaars promovendi om hun onderzoek te presenteren. Omdat het symposium een goede introductie vormt op het onderzoek dat binnen het Huizinga Instituut verricht wordt, zijn eerstejaars promovendi van harte uitgenodigd om het symposium bij te wonen. Tweede- en vierdejaars promovendi, evenals stafleden van het Huizinga Instituut, zijn ook van harte welkom.

Huizinga Summer School 2015 – University of Groningen

Johan Huizinga: Cultural History, Material Culture and Biography

Date: 22-24 June, 2015
Venue:
University of Groningen
Coordinator: Dr. Monika Baár (Groningen) + coordinator 2
Registration: PhD programme
Registration: RMa programme

Description

2015 will see the 70th anniversary of Johan Huizinga’s death and the 20th anniversary of the founding of the Huizinga Institute. In order to mark these anniversaries, the annual summer school will be dedicated to Huizinga’s writings and it will also reflect on the relevance of his intellectual legacy in the contemporary academic word. Accordingly, the summer school will encourage students to enter into a ‘dialogue’ with Huizinga’s thought by embarking on a close reading of his work and by considering how his thoughts have resonated with new developments in the field: what have been the continuities and discontinuities in the trajectories of cultural history in recent decades? In order to facilitate this process, the reading for each session will include texts written by Huizinga to serve as a point of departure, and writings by contemporary scholars which will initiate the reflection on recent trends and developments in cultural history.

The Summer School will consist of two parts: a one-day symposium dedicated to Huizinga’s legacy, with contributions from Dutch and international scholars to be held on 22th June, 2015 and an educational component consisting of two preparatory sessions in Amsterdam in early June and two masterclasses which will take place on 23-24 June 2015 in Groningen.

Participation and assignment

Active participation is expected. ReMA students and PhD students will need to reflect on the work of others as well as on their own research. Assignments include scrutinizing articles, preparing assignments and an intervention. Participants will be provided with the material in digital format. ReMA students will complete the course by writing an essay of approximately 4000 words on a topic of their choice which relates to one or more themes of the summer school. These papers will be graded by the course coordinators.

Credits

5 ECTS. Certificates available upon request.

Preliminary programme

Preparatory sessions
 • Wednesday May 27, 2015. 13.00-17.00 – Prof dr Wessel Krul (RUG), foremost expert on the work of Johan Huizinga.
  Venue: Bungehuis, Spuistraat 210, Amsterdam – Room 4.01
  World and Image in Johan Huizinga’s Writings
  More information about the masterclass.
 • Thursday June 18, 2015. 13.00-17.00 –  Dr Eelco Runia  (RUG)
  Venue: Bungehuis, Spuistraat 210, Amsterdam – Room 4.01
  Not science, but life itself
  More information about the masterclass.

Monday, 22 June, 2015 Academy Building, Senate Room (Day School)
Broerstraat 5, Groningen

One-day symposium on Johan Huizinga’s Intellectual Legacy

The keynote speakers include scholars working on various fields, who will draw on Huizinga’s work in order to tackle both theoretical and practical issues related to the study of cultural history today.

10.30
Welcome and Coffee

11.00-11.15
Opening by Prof. Gerry Wakker, Dean of Faculty of Arts, and Prof. Michael Wintle (Academic Director Huizinga Instituut)
Chair Prof. Mineke Bosch/Prof. Raingard Esser

11.15 – 12.30
Prof. Peter Burke (Cambridge) – The Task of Cultural History in the 21st Century
lecture and discussion

12.30-13.30
lunch

13.30 – 14.45
Prof. Wessel Krul (RUG) – Form and Play in Huizinga’s Conception of History
lecture and discussion

14.15-15.00
Break

15.15-16.30               
Prof. Catrien Santing (RUG) –
Johan Huizinga’s Artistic Talents and (his Way of) Doing History
lecture and discussion

16.30-17.15
Round Table with Prof. Mineke Bosch (RUG), Prof. Christoph Strupp (Hamburg), Prof. Lodi Nauta (RUG), Prof. Michael Wintle (HI/UvA)

20.00-21.00: Optional evening program: Stroll along the footpaths of Huizinga’s life and the students masquerade in Groningen.

 

Tuesday 23 June 2015 Academy Building (AM) and Groninger Museum (PM)
Broerstraat 5, Groningen / Museumeiland 1, Groningen

AM:

9:00-12:00
a master class conducted by Prof. Peter Burke (Emeritus Professor of Cultural History, Emmanuel College, Cambridge)
‘Exiles and expatriates in the history of knowledge: the case of historians’.

The masterclass will reflect on the following question: How do historians choose the topics that they write about?  For personal reasons, or as a response to the debates of their own time?

Required reading:

 • E. Labrousse, Bayle (OUP, Oxford and New York,1983).
 • Peter Burke,The Age of Braudel’, in The French Historical Revolution. The Annales School 1929-89 (Polity Press, Cambridge), pp. 32-64.

Recommended reading:

 • Eric Hobsbawm, Interesting Times

Lunch

PM:
“The Historical Sensation”: Huizinga and the Groningen Masquerades
,
conducted by Dr. Egge Knol, curator of the Historical Collection in the Groninger Museum, Dr. Marta Kargól, Fashion and dress researcher, and PhD Student Rozemarijn van de Wal (RUG)
(For all Summer School participants and BA students)

Wednesday 24 June 2015 Groninger Archieven (AM) and Menkemaborg (PM) (Day School)
Cascadeplein 4, Groningen / Menkemaweg 2, Uithuizen

AM:

“Things in Lives”: Commonplace Objects in History

9.00-10.00
Keynote Lecture: Dr. Sara Pennell
(Roehampton)
‘Mundane Materiality: or should small things be forgotten?’
respondent Prof. Hans-Peter Hahn (Frankfurt)

10.00-11.30
Presentation and discussion of students’ objects of choice with Dr. Sara Pennell

11.30-13.00
Presentation ‘Things in Lives’
PhD student Caroline Vreeling and Prof. Mineke Bosch present the sketchbook of the Feith House, by Louise Feith (1911/12) as an object to be studied.

Lunch (and transfer to Menkemaborg)

PM:
Visit to the 18th century mansion Menkemaborg,
guided tour and lecture by Prof. Yme Kuiper (RUG) followed by dinner

19:30 return to Groningen

Start Jubileumjaar Huizinga Instituut – Lezing Peter Burke

Lezing Peter Burke – Cultural Histories, Old and New

Zondag 1 februari 2015
Groene Kerk, Oegstgeest

De gerenommeerde cultuurhistoricus Peter Burke houdt op zondag 1 februari 2015 een bijzondere lezing ter gelegenheid van de 70ste sterfdag van Johan Huizinga (1872-1945) en het vierde lustrum van het Huizinga Instituut. Peter Burke houdt zijn lezing, getiteld ‘Cultural Histories, Old and New’, in de Groene Kerk in Oegstgeest, waar Johan Huizinga begraven is. De lezing is de aftrap voor het jubileumjaar van het Huizinga Instituut, waarin allerlei activiteiten worden georganiseerd naast het reguliere onderwijsprogramma.

ReMa-studenten, promovendi, stafleden en bestuurders die bij het Huizinga instituut betrokken zijn of zijn geweest, en andere belangstellenden op het terrein van de cultuurgeschiedenis, zijn van harte welkom om de lezing van Peter Burke bij te wonen en na afloop met elkaar te praten over verleden, heden en toekomst van de cultuurgeschiedenis onder het genot van een hapje en een drankje.

Programma

Vanaf 14 uur      Ontvangst met koffie en thee

15.00 uur – Welkom door Judith Pollmann (Voorzitter Adviesraad Huizinga Instituut; hoogleraar Vroegmoderne Nederlandse Geschiedenis, Universiteit Leiden)

15.05 uur – Inleiding door Ton Hoenselaars (Voorzitter Programmateam Huizinga Instituut; hoogleraar Vroegmoderne Engelse Letterkunde, Universiteit Utrecht)

15.10 uur – Lezing ‘Cultural Histories, Old and New’ door Peter Burke (emeritus hoogleraar cultuurgeschiedenis, University of Cambridge)

15.55 uur – Afsluiting door Michael Wintle (Directeur Huizinga Instituut; hoogleraar Moderne Europese Geschiedenis, Universiteit van Amsterdam)

16.00 uur – Aangeklede borrel

Samenvatting lezing Peter Burke

When a cultural history of cultural history should begin is something of a problem, even if the use of the term Kulturgeschichte can be dated to the late eighteenth century. The problem arises at least in part because different conceptions of cultural history are linked to different conceptions of culture, sometimes identified with and sometimes distinguished from ‘civilization’. This memorial lecture will attempt to distinguish some of the main varieties of cultural history as it has been practised from the German Enlightenment to the American ‘New Cultural History’. It will include a comparison and contrast between two masters of the genre, Jacob Burckhardt and Johan Huizinga.

Praktische informatie en registratie

De Groene Kerk is gelegen aan de Haarlemmerstraatweg 6, te Oegstgeest. Voor een routebeschrijving, zie http://www.groenekerk.nl/. Voor degenen die met de trein komen, heeft het Huizinga Instituut een shuttle service geregeld van Leiden Centraal Station naar Oegstgeest en terug op de volgende momenten:

Vertrek Leiden CS – Groene Kerkje

 • 13.45 uur
 • 14.15 uur (VOL)
 • 14.45 uur

Retour Groene Kerkje – Leiden CS

 • 17.00 uur
 • 17.30 uur
 • 18.00 uur

In verband met de catering en het vervoer is het nodig dat u zich aanmeldt bij huizinga-fgw@uva.nl waarbij u het volgende aangeeft:

 • Ik kom naar de jubileumlezing van Peter Burke op zondag 1 februari 2015
 • Ik maak wel/geen gebruik van de gratis shuttle service.

o   Indien wel gratis shuttle service: voorkeur voor een vertrektijd vanuit Leiden (achterkant Centraal Station) is 13.45 uur / 14.15 uur / 14.45 uur (een van deze tijden selecteren).

Nadere informatie: Paul Koopman (huizinga-fgw@uva.nl)

Course Oral History and Life Stories (January-February 2015)

Course Oral History and Life Stories

Dates: 8, 15, 22 and 29 January + 5 and 9 February
Time: 13:00 – 16:30 hrs
Venue: 8, 15 & 22 January, Bungehuis – room 3.37 / 29 January PC Hoofthuis – room 5.59 / 5 February Universiteitstheater – room1.01A / 9 Februay University Library – Belle van Zuylenzaal
Coordinator & lecturer: prof. dr. Selma Leydesdorff and selected guest speakers
Open to: PhD candidates and advanced RMa students who are members of the Huizinga Institute
Fee (non-members): €250
Credits: 3 ECTS
Max. number of participants: 15
Register before: 1 December, 2014 (extended deadline)
Registration

The course

Historians and others who interview about the past often talk about memory and how they are informed by memory, while they know memory is a difficult and problematic source of historical knowledge. During this course we shall concentrate on the use of memory in historical research. We will investigate the various efforts to create a more systematic and theoretically grounded approach than ‘just talking about days long gone’. How can we create a research pattern that overcomes the incidental and replace it by acceptance of the changing character of spoken narratives about the past? We shall also compare spoken memories with other ego-documents, bearing in mind the many other existing and valid ways of interviewing about personal experience. We shall analyse the creation of a particular kind of knowledge, which produces alternative and unfamiliar viewpoints. As historical interviews ask a lot of research time, participants in this course will be asked to reflect on questions like: Do I really need interviews, what do I want to know, are there other ways to get this kind of knowledge?

General starting-point for discussion is the study of life stories in oral history as a tradition in the humanities and in the social sciences. In due course, additional attention will be paid to alternative modes of in-depth interviews. Particular issues to be investigated concern the questions of intersubjectivity; (self) reflection; identification with the Other and her/his past; and the interviewer’s role in the process of meaning/knowledge production. What are our responsibilities towards people we interview, do we have particular responsibilities in our research communities? What does it mean to be close to an interviewee, what happens if there is distance or when we don’t like what we hear? Do we have to agree with our interviewees?

Since oral history is part of the digital humanities and a special programme is developed by the Centre for Humanities and Technology special attention will be given to:

 • How to store results of research.
 • How to use existing audio/visual sources for new research.
 • The implications of new ways to do research.
Preparation, literature and assignments

The readings consist of various articles, informing on how to organise a larger interview project, discussing how to analyze interviews. The various stages of such a large project will be followed. The list of literature is updated annually. There are always guest lecturers who explain how they overcome difficulties during their research, while the course also discusses more theoretical approaches. An element becoming more important is the use of websites for the dissemination of narrated accounts and interviewing with the help of a camera.

As usual, advanced researchers who want to refresh their knowledge with recent literature and who want to bring their problems and subjects to the discussion will be welcome. They are asked to accept a status in which they are equal with other participants. Students will be asked to prepare commentaries on the literature.

Details about the reading list and other assignments will be announced in due course.

In order to prepare for the literature and the course, participants are asked to write a short motivation letter.

Motivation letter

Due to the limited amount of places available, aspiring participants will have to write a motivation letter. Selection of candidates will be based on this letter. This letter should contain at least the following elements: 1) a paragraph briefly outlining your current position and current research project; and 2) a brief paragraph outlining why participation in this course is relevant to your own research.

Note: the main criterion for admission is that oral history and/or memory form an integral part of your research project. Therefore, make sure to articulate this clearly in your motivation letter.

Deadline: 1 December, 2014. Send to: huizinga-fgw@uva.nl. After the deadline has passed you will be informed as soon as possible about the final decision.

Testing and evaluative criteria

Will be announced in due course.

Schedule

Will be announced in due course.

Credits & certificate

Certificates of participation and credits are available upon request after the event. The event coordinator will decide whether the participant has fulfilled all requirements for the ECTS. Please direct your request to Huizinga-fgw@uav.nl and include the postal address you want the certificate sent to. Note: the certificate itself is not valid as ECTS, you need to validate it yourself at your local Graduate School.

 

Masterclass – Prof. Richard Taruskin (UC Berkeley)

Catching up with Richard Taruskin

Date: 15-19 December 2014
Time: 4-6 pm (Dec. 15), 2.30-5 pm (Dec. 16), 3-5.30 pm (Dec. 17), 4-7 pm (Dec. 18), 9.30am -12.30 pm (Dec 19)
Venue:

 • University Theatre, Nieuwe Doelenstraat 16, 1012 CP Amsterdam (Dec. 15)
 • Bernard Haitinkzaal, Conservatorium van Amsterdam, Oosterdokskade 151, 1011 DL Amsterdam (Dec. 16)
 • Orgelpark Amsterdam, Gerard Brandtstraat 26, 1054 JK Amsterdam (Dec. 17)
 • Sweelinckzaal, Drift 21, 3512 BR Utrecht (Dec. 18)
 • Room 1.03, Drift 25, 3512 BR Utrecht (Dec. 19)

Credits: 2 ECTS
Open to: RMa students, PhD candidates (Musicology, Cultural History, Arts, European Studies)
Coordinated by: Prof. Karl Kügle (UU), drs. Harm Langenkamp MA (UU)
Registration

Introduction:

Over recent decades, Richard Taruskin has been one of the most powerful voices in contemporary Musicology. His writings are copious and have been extremely influential, re-shaping fields like performance practice research, research on Russian music, and the study of nationalism in music. Professor Taruskin will give a series of two lectures, two workshops and a seminar, allowing participants to experience the full range and depth of his scholarship.

As Professor of Musicology at Columbia University (1976-1986) and the University of California, Berkeley (1986-present), Richard Taruskin has produced an impressive oeuvre, which is both highly insightful from an academic perspective and accessible to non-specialized readers. The challenging insights he developed in works like Musorgsky: Eight Essays and an Epilogue (1993), Text and Act (1995), Stravinsky and the Russian Traditions: A Biography of the Works through Mavra (1996), and Defining Russia Musically: Historical and Hermeneutical Essays (1997) also profoundly informed his magnum opus, the six-volume Oxford History of Western Music (2005).

This event is organised by the Huizinga Institute in cooperation with the Research Group Musicology at Utrecht University, UvA Musicology, CvA, and Orgelpark / VU.

Programme:

December 15
Lecture at the University of Amsterdam (Nieuwe Doelenstraat 16, 1012 CP Amsterdam): 4.00pm – 6.00pm, University Theatre

“Resisting the Rite”
Lecture of ca. 45 min, followed by ca. 30 min-discussion, reception

A public lecture and discussion on the reception of Stravinky’s iconic composition Le sacre du printemps (The Rite of Spring).

Abstract: Everyone knows about the hostile audience reaction to the first performance of Le sacre du printemps, but resistance to the work and its original import has been constant over the course of the century since then, affecting its subject, its interpretation, and its performance practice.  The chief resisters were Stravinsky, Diaghilev and Roerich, the ballet’s creators, and as a result of their resistance the meaning of the work and its cultural significance has been utterly transformed.

December 16
Public interview with Taruskin at the Conservatory of Amsterdam (Oosterdokskade 151, 1011 DL Amsterdam): 2.30pm – 5.00pm, Bernard Haitinkzaal

“Catching up with Richard Taruskin”
Open discussion on historical performance practice, folk elements in contemporary music; and Stravinsky and modernism; closing performance of The Rite of Spring for four-hand piano; reception

December 17
Open panel discussion with Taruskin at the Orgelpark (Gerard Brandtstraat 26, 1054 JK Amsterdam): 3.00pm – 5.30pm
Introduction to the Orgelpark and the VU University by Hans Fidom (30 min);
Discussion on Messiaen and organ performance; panel discussion with Taruskin and colleagues from UvA, UU, CvA, and Orgelpark (60 min); reception

December 18
Colloquium in the series “Utrecht Colloquia in the Musicologies”, Utrecht University, Sweelinckzaal (Drift 21): 4.15pm-7 pm

“Liszt and Bad Taste”; reception

A public lecture in the position of Franz Liszt in music historiography.

Abstract: Surely no great composer has been as often accused of bad taste as Franz Liszt.  Just as surely, these accusations have had no discernible impact on his status among the great.  That curious circumstance suggests that one can turn the relationship around and use Liszt and his reputation as a lens through which to view, and a standard by which to critique, the concept. Its origins will be sought and suggested, and its function in criticism explored.

December 19
Seminar for Research MA students and doctoral candidates. Utrecht University, Drift 25, Room 1.03: 9.30am -12.30 pm

This seminar, which will not be open to the general public, will synthesize the previous events. Participants will be asked to present their assignments and interact directly in discussion with Prof. Taruskin. Chaired by Prof. Kügle.

Preparation and readings:

Students read the following assigned literature in preparation for the lectures:

December 15

 • Stravinsky, Igor. “Apropos Le Sacre du Printemps.” Saturday Review, December 26, 1959, 29-30, 37.
 • Taruskin, Richard. “Resisting the Ninth.” 19th Century Music 12, no. 3 (1989), 241-256.
 • “A Myth of the Twentieth Century: The Rite of Spring, the Tradition of the New, and ‘The Music Itself’.” Modernism/Modernity 2, no. 1 (1995): 1-26.

December 16 and 17

 • Taruskin, Richard. Introduction (“Last Thoughts First”) and Chapter 4 (“The Pastness of the Present and the Presence of the Past”) from Text and Act: Essays on Music and Performance. New York/Oxford: Oxford University Press, 1995.

December 18

 • Rosen, Charles. Chapter 8 (“Liszt: On Creation as Performance”) from The Romantic Generation. Cambridge, MA: Harvard University Press, 1995.
 • Hume, David. “Of the Standard of Taste,” from Four Dissertations. London: Millar, 1757. http://www.davidhume.org/texts/fd.html
Written Assignments:

1., 2., 3. Prepare a written response of 500-750 words for each of the three blocks (i.e., three separate texts of 500-750 words each) of readings and submit your text BEFORE the relevant event to h.j.m.langenkamp@uu.nl and k.kuegle@uu.nl.

 1. Summarize your impressions of the four events of 15-18 December and formulate questions for Richard Taruskin (250-500 words). Submit these by 9 am on 19 December 2014 to kuegle@uu.nl. You will be called upon to discuss one or two of your questions in class with Richard Taruskin directly.

In order to obtain the 2 EC you must a) submit all written work in full and on time, in English; b) attend the discussion on Friday 19 Dec and actively participate in it.

After successfully completing all the requirements for this masterclass, you can obtain a certificate of the credits upon request (Huizinga-fgw@uva.nl). With this certificate you can validate the credits at your own local Graduate School.

Bijeenkomst werkgroep Oral History – Hoe vogelvrij is de oral historian?

Datum: 9 januari 2015
Tijd:  15.00- 17.30
Locatie: P.C.Hoofthuis, Spuistraat 134, zaal 105
Borrel na afloop
Registratie: Huizinga-fgw@uva.nl

Hoe vogelvrij is de oral historian en hoe kan de rechtsbescherming van interviewer en geinterviewde verbeterd. Moeten we dezelfde bescherming krijgen als journalisten? Of meer?

De werkgroep oral history van Huizinga wil op 9 januari een bijeenkomst organiseren over de vragen hierboven. Wij hebben in de voorbereiding niet gestreefd naar lange inleidingen maar we willen komen tot een soort ronde tafel discussie. Wij vragen mensen die belangrijke kwesties aan de orde willen stellen zich vooraf te melden, opdat we problemen en vragen kunnen ordenen.

Drie juristen zullen korte inleidingen houden:

 • mr. dr. T.A. (Tjeerd) Schiphof van de capiciteitsgroep Media en Cultuur (UvA) zal ingaan op het nederlandse recht en internationale initiatieven zoals EHRI waar hij bij betrokken was
 • dr. T. (Tarlach) McGonagle van het Instituut voor Informatierecht (UvA) zal ons uitleggen hoe deze problemen aan de orde zijn bij het Europese Hof voor de rechten van de mens en hoe belangrijk hij de ontwikkelingen daar vindt.
 • drs. Heiko Tjalsma zal ons uitleggen hoe DANS (waar hij werkt) met deze problemen omgaat

Vanuit het ‘veld’ zullen er twee reacties zijn.

 • dr Nanci Adler (NIOD) zal ingaan op de noodzaak van rechtsbescherming, zij doet dit op basis van ervaringen in transitiemaatschappijen waar oral history politiek gemanipuleerd kan worden.
 • prof. Christien Brinkgreve zal ingaan op een affaire die zij een paar jaar geleden had, en op hoe moeilijk zoiets tussen twee mensen kan worden.

Voorzitter is prof. Selma Leydesdorff, bij wie mensen zich ook voor 20 december kunnen melden voor een inbreng s.leydesdorff@uva.nl

Deze bijeenkomst is tevens een bijdrage aan een NWO-aanvraag waar aan gewerkt wordt. En het is tegelijk een inventarisatie van problemen die mogelijk leven.

Bijgevoegd drie artikelen:
Times higher education artikel I – Oral history: where next after the Belfast Project?
Timers higher education artikel II – Promises and their limitations
NRC

New members Huizinga PhD council

After over two years of membership, Lieke van Deinsen and Jan Rotmans have recently left the Huizinga PhD council to focus all their attention on finishing their dissertations. We would like to thank them for the time and effort they put into the Huizinga Institute.

Luckily, the PhD council found two worthy successors and we would like to introduce them to you.

Tymen Peverelli (1988) is a PhD candidate at the History department of the University of Amsterdam (UvA). His current research, funded by the Netherlands Organization for Scientific Research (NWO), focusses on the dynamics of urban and national identities in the Netherlands and Belgium during the long nineteenth century. His academic work is primarily located at the intersection between the cultural history of (national) identities, urban space and memory. Previously, he worked as a guest researcher for the Study Platform on Interlocking Nationalisms (SPIN). After finishing his Bachelor’s degree in history at the UvA, he studied at the Nationalism Studies Program of the Central European University in Budapest and graduated from the UvA Research Master in History with distinction. His Master’s thesis Mensentuin on the history of the Antwerp Zoo in the nineteenth century was published by Academia Press in Ghent.

Ivan Flis is a PhD Candidate in History and Philosophy of Psychology at the Descartes Centre, Utrecht University since January 2014. He got his degree in psychology from the Centre for Croatian Studies, University of Zagreb, Croatia in 2013. During his studies and academic career, he was involved as an Editor and Editor-in-Chief of the Journal of European Psychology Students (JEPS). He is a vocal advocate of Open Access and Open Science, working with the European Federation of Psychology Students’ Associations (EFPSA) and the Right to Research Coalition. Ivan’s research interest is housed at the intersection of history of science, philosophy of science, science studies, and the multifarious branches of 20th century research psychology. Specifically, his research focuses on the usage of quantitative methodologies and their relation to theory development in psychology from 1950s onwards –  in simple terms, it is about psychologists using numbers to theorize. He investigates this topic based on two kinds of sources – large amount of data-mined content from academic psychology journals and close-reading of introductory psychology textbooks. Through this, he aims to describe the complex relationship between psychologists’ investigative practices and their theorizing.

In April next year there will be a new edition of the Huizinga Promovendi Symposium and the PhD Council will, as usual, organize a meeting there. If you have any comments, questions or other issues you would like to discuss please contact them.

 

Masterclass Tom Shippey – Forging the Nation(al Epic)

Forging the Nation(al Epic)

Date: 26 November 2014
Time: 10:00-13:00
Venue: University of Amsterdam, University Library – Potgieterzaal. Singel 425, Amsterdam
Credits: 1 ECTS
Open to: RMa students and PhD candidates
Fee (non-members): € 50,00
Coordinated by: Monika Baár (RUG), Simon Halink (RUG)
Registration

“Forging” on the one hand means “creating a unity out of diverse materials”, and on the other “creating a document with deliberate attempt to deceive”. The best example of the former meaning is perhaps Elias Lönnroth’s creation of the Kalevala from the runor he had collected, in the process (some say) creating a national identity for Finland. The best example of the latter may be the Oera Linda-boek, 1867, which Goffe Jensma has convincingly shown to be the production of the philologist Francois Haverschmidt.

In between, however, are a number of less determinate or still-disputed cases, such as:

 • James Macpherson’s “Ossian” works, from the Scottish Highlands (works without an original manuscript: “forgeries” of unknown basis?)
 • The Old Russian “Lay of Prince Igor”, 1795 (one alleged MS has not survived. Its authenticity has been challenged by Edward Keenan, who ascribes it to the philologist Josef Dobrovsky, a theory strongly denied by Andrey Zaliznyak and others)
 • The Welsh “Triads” of Iolo Morgannwg (forgeries closely imitating genuine works)
 • F R Kreutzwald’s Estonian Kalevipoeg,1853 (like Kalevala, significant in the creation of national identity)
 • T H de la Villemarqué’s Barsaz Breiz, 1839 (ballads said to have been recorded orally, but without corroboration).

Several other cases could be mentioned, but note also how less disputed “national epics” were treated, in ways which gave differing models for imitators. Both the Nibelungenlied and Beowulf were disintegrated by Lachmann and his followers, back to the Lieder or “ballads” from which the epics were assumed to derive. By contrast Lönnroth stitched his runor together, to create the extensive epic from which he assumed the runor derived. Liedertheorie itself derived from such collections as Des Knaben Wunderhorn, Percy’s Reliques of Ancient English Poesy (based on one MS, which Percy refused to make public for many years), or the Border Ballads of Sir Walter Scott (probably heavily edited, but by someone in close touch with the oral tradition). Liedertheorie led in its turn to such creations as Macaulay’s Lays of Ancient Rome. One might note further the existence of genuine epics which gave powerful support to national feeling, such as La Chanson de Roland, El Cid, and – another dubious case – the Flemish Reynard.

The master class will serve as a platform for discussion of the underlying philological principles, and by consideration of the relationship between forgery, philology and national feeling – or sub-national feeling, for it will be evident from the above that works of this nature were often created by ethnic or linguistic groups (Scottish, Welsh, Breton, Occitan, Low German, Baltic and Slavic) which felt themselves to be unrecognised or under pressure.

The master class intends to cast light on the way in which philology affected politics, especially during the 19th century, with consequences into the 20th. To some extent it would be a history of error, or of deception, but the nationalistic errors have by no means been forgotten or corrected and the subject remains sensitive.

Tom Shippey, emeritus Professor of Humanities at St. Louis University, is famous among the wider public as the world’s foremost specialist on the work of J.R.R. Tolkien and its background in Germanic and Comparative Philology. In the scholarly community, Shippey’s best-known work is on the 19th-century intellectual history of Germanic and Mythological Studies; among his publications in that field are a documentary reception study of Beowulf (Beowulf: The Critical Heritage, with Andreas Haarder) and The Shadow-walkers: Jacob Grimm’s Mythology of the Monstrous. He was editor of Studies in Medievalism from 2003 to 2007.

The evening before this master class, Tom Shippey will be delivering the annual SPIN (Study Platform on Interlocking Nationalisms)-lecture in Amsterdam, on theories about myth. Participants of the master class are encouraged to attend this event. For more information, see: http://www.spinnet.eu/2014/07/22/spin-lecture-2014-tom-shippey.

This event is organised by the Huizinga Institute in cooperation with SPIN and the University of Groningen.

Programme:

The master class will consist of an introduction to the theme by Tom Shippey, followed by three sessions of 45 minutes, in which the articles/bookchapters, the participants’ prepared questions  and their essays will be presented (ca. 5 minutes per presentation) and discussed, after which a plenary discussion on the theme can take place.

The master class will be organized as an interactive research class, in which it will become clear how philology has affected politics, especially during the 19th century, with consequences into the 20th.

Preparation and readings:

Partcipants of this master class (PhD and Research Master students) can receive 1 ECTS for their active participation, which generally includes the lecture and critical assesment of 1 to 3 articles/bookchapter (including the preparation of questions or arguments concerning the texts), and writing a short essay (ca. 1500 words) on a related topic, which has to be presented in a short presentation (ca. 5 minutes). All in all, preparation for the masterclass should constitute approximately 28 hours.

Reading:

Participants are expected to prepare a question concerning each of the following required readings, to be discussed during the master class.

Required reading:

 1. Tom Shippey, “A Revolution Reconsidered: Mythography and Mythology in the Nineteenth Century”, in Shippey (ed.),The Shadow-walkers: Jacob Grimm’s Mythology of the Monstrous (Tempe, AZ: MRTS, and Turnhout: Brepols, 2005), 1-28
 2. Keith Battarbee, “The Forest Writes back: The Ausbau of Finnish from Peasant Vernacular to Modernity”, in Andrew Wawn et al, eds., Constructing Nations, Reconstructing Myth (Turnhout: Brepols, 2007), 71-96
 3. Joep Leerssen, “A Cross-Country Foxhunt: Claiming Reynard for the National Literatures of Nineteenth-Century Europe”, in Patrick J. Geary and Gabor Klaniczay, eds., Manufacturing Middle Ages: Entangled History of Medievalism in Nineteenth-Century Europe ((Leiden: Brill, 2013), 259-77. [Note as supplement to this, Leerssen, De Bronnen van het Vaterland (Nijmegen: Uitgeverij Vantilt, 2006), ch. 4, “De nationaliteit van Reinaert (1834-1870)”, pp. 75-95.]

Recommended reading:

 1. David Elton Gay, “Jacob Grimm and the Reconstruction of Estonian Religion and Mythology”, in Andrew Wawn et al, eds., Constructing Nations, Reconstructing Myth (Turnhout: Brepols, 2007), 343-55
 2. Mary-Ann Constantine, “Welsh Literary History and the Making of ‘The Myvyrian Archaeology of Wales’”, in Dirk Van Hulle and Joep Leerssen, eds., Editing the Nation’s Memory: Textual Scholarship and Nation-Building in Nineteenth-Century Europe” (Amsterdam: Rodopi, 2008), 109-128
 3. Tom Shippey, “The Case of Beowulf”, in Dirk Van Hulle and Joep Leerssen, eds., Editing the Nation’s Memory: Textual Scholarship and Nation-Building in Nineteenth-Century Europe” (Amsterdam: Rodopi, 2008), 223-239
 4.  Joep Leerssen, “’Retro-Fitting the Past’: Literary Historicism between the Golden Spurs and Waterloo”, in Hugh Dunthorne and Michael Wintle, eds., The Historical Imagination in Nineteenth-Century Britain and the Low Countries (Leiden: Brill, 2013), 113-131
 5.  Joanne Parker, “The Victorians, the Dark Ages and English National Identity”, in Hugh Dunthorne and Michael Wintle, eds., The Historical Imagination in Nineteenth-Century Britain and the Low Countries (Leiden: Brill, 2013), 133-150.

Assignment:

Participants are expected to write a short essay (max. 1500 words) on a subject related to the general theme of the master class. The essays of the participants should cover at least most of the following topics:

 • The ethnic and linguistic situation in which the work was produced, and the way this had been affected by 18th or 19th century philology
 • The political situation
 • Circumstances of discovery / publication / creation, and opinion as to degree of genuineness (this latter concept depending on the claims made by the editio princeps)
 • Intention of the first discoverer / publisher
 • Underlying editorial theory
 • Most important: effect on national or sub-national sentiment
 • Modern responses and sequels.

It is required that the essay is sent to Simon Halink (s.halink@rug.nl) at least two weeks before the master class (deadline: 12 November).

After successfully completing all these requirements for this masterclass, you can obtain a certificate of the credits upon request (Huizinga-fgw@uva.nl). With this certificate you can validate the credits at your own local Graduate School.

Masterclass Gadi Algazi – Taking it personally: applying concepts of selfhood to the history of science

Date: 27th of November 2014
Time: 13.00 – 17.00
Venue: Conference Room, Huizinga-building, Doelensteeg 16, Leiden
Open to: RMa students and PhD candidates
Fee (non-members): € 50,00
Organisers: Léjon Saarloos (LEI) & Katharina Manteufel (LEI)
Registration (before 15 November 2014)

This masterclass aims to bring together cultural historians and historians of science for a discussion of current analytical approaches to notions of selfhood in their fields. How can these theoretical concepts be fruitfully applied to historical research on the “making of science”? What can be achieved by shifting attention from practices or products to the person of the practitioner? And what are the merits of different conceptual tools? The masterclass welcomes both research master and doctoral students and offers them an opportunity to enhance the conceptual framework of their current or future projects. It provides a platform for discussing and reflecting on their own work, under the auspices of one of the leading historians on the topic of the scholarly self.

The introductory reading will familiarize the participants with Gadi Algazi’s work, which concerns the configuration of the learned habitus in early modern times, from the perspective of historical anthropology. Historicizing the very idea of ‘being a scholar’, he investigates shifts in the meaning of scholarly selfhood that occurred with, and allowed for adopting to, changing circumstances of life and learning. For example, Algazi writes on the emergence of the proverbial scholarly absent-mindedness at a time when learned men were exchanging the celibate lifestyle cultivated in medieval convents or at court for domestic family life. Concepts of the scholarly habitus, persona and techniques of the self are central to Algazi’s work. Thus, his approach provides an inspiring example, and much food for thought, regarding the application of the theoretical toolkit to research in different contexts.

Participants can either present a paper or participate in the discussion only (for exact requirements, see below). In his opening remarks to the masterclass, Gadi Algazi will focus on some key issues of his conceptual framework, in relation to the cases submitted for presentation. What notion of culture underlies our focus on personae? What are the problems of the habitus concept? Do personae matter equally in all disciplines, in different historical times? Following his introduction, there will be room for general questions regarding the preparatory literature. Subsequently, the main focus of the afternoon will be the discussion of the participants’ projects, stimulated by Algazi’s feedback.

Gadi Algazi (Tel Aviv, 1961) obtained his PhD at the University of Göttingen and is now professor of history at the University of Tel Aviv. He published extensively on medieval and early-modern history, on topics ranging from the history of the gift as a social transaction to the scholarly self. Central in all of his work is the interplay between material, cultural and social structures and historical agency in mundane practices. In addition to his editorial work for several academic journals, Gadi Algazi publishes on contemporary Israeli politics. During his visit to the Netherlands, he will be one of the keynote speakers of the 2014 historians’ congress Naar eer en geweten. Beroepsethiek en de persona van de historicus of the KNHG (Koninklijk Nederlands Historisch Genootschap) on Friday the 28th of November. This event is organised by the Huizinga Institute in cooperation with the KNHG and Leiden University.

Programme

13:00-13:30Introduction by Gadi Algazi and opening remarks, room for general questions regarding the preparatory literature.
13:30-15:00First session of presentations, followed by feedback and group discussion
15:00-15:15Coffee break
15:15-16:45Second session of presentations, followed by feedback and group discussion
16:45Evaluation round and closing remarks
17:00Drinks at café Pakhuis (next to the Huizinga building)

Preparation and readings

 • Gadi Algazi, ‘At the Study: Notes on the Production of the Scholarly Self’, in: David Warren Sabean and Malina Stefanovska (eds.), Space and Self in Early Modern European Cultures (Toronto 2012) 17-50.
 • Gadi Algazi, ‘Scholars in Households: Refiguring the Learned Habitus, 1480-1550’, Science in Context 16 (2003) 9-42.
 • Gadi Algazi, ‘Food for Thought. Hieronymus Wolf Grapples with the Scholarly Habitus’, in: Rudolf Dekker (ed)., Egodocuments and History: Autobiographical Writing in its Social Context since the Middle Ages (Hilversum 2002) 21-43.
 • Lorraine Daston and Otto Sibum, ‘Introduction: Scientific Personae and Their Histories’, Science in Context 16 (2003) 1-8.
 • Papers submitted by participants presenting their own research.

Assignments

All participants are expected to prepare the assigned literature carefully, in order to contribute actively and constructively to the group discussion.

2 ECTS: Applicants who wish to discuss their own project are required to submit a 3000-4000 word paper in advance, and give a presentation during the masterclass, in which they relate their own research to the topics and concepts addressed in the preparatory literature. Presentation papers are to be submitted one week in advance, on November 20 at the very latest. Further information on format and maximum duration of the presentation will be provided shortly after the registration deadline, depending on the number of applicants.

1 ECTS: Other applicants are expected, in addition to their preparation and active participation, to submit a 2000 word paper afterwards, in which they reflect on new ideas, insights and perspectives the session has provided. The deadline for submitting reflection papers is December 15.

After successfully completing all the requirements for this masterclass, participants can obtain a certificate of the credits upon request (Huizinga-fgw@uva.nl). With this certificate they can validate the credits at their own local Graduate School.

 

gadi_algazi_200

Bijeenkomst Werkgroep (Auto)biografie/Egodocumenten

Datum: Vrijdag 10 oktober 2014
TIjd: Aanvang 14.00 (Borrel na afloop)
Locatie: Bungehuis (Universiteit van Amsterdam), Spuistraat 210 Amsterdam, Zaal 1.01

In verband met de beperkte plaatsruimte, graag aanmelden bij:
Rudolf Dekker: email: rdekker123@gmail.com

Lezingen

Mark Loderichs
Dagboek van de Java-oorlog. Het journal de campagne van comte Edouard Errembault de Dudzeele et Orroir, 1825-1830.

Mieke Kiebert-Melief
Een Amsterdamse familie in China, 1919-1946. Onderzoek gebaseerd op de brieven van Frans de Jongh (1919-1932) en de herinneringen van zijn dochter Anneke Knüppe-de Jongh (geboren 1930).

Presentatie van Jan Struys,
Rampspoedige reizen door Rusland en Perzië in de zeventiende eeuw, uitgegeven en hertaald door Kees Boterbloem (Uitgeverij Panchaud, ISBN/EAN 978-90-820779-3-3).