Workshop Oral History – Methodological challenges of collecting oral histories in South-Eastern Europe

Methodological challenges of collecting oral histories in South-Eastern Europe

Date: September 12, 2014 // 13.00-17.00 + drinks after
Venue: NIOD Institute for War, Holocaust and Genocide Studies – Amsterdam
Language: English
Organisation: Erasmus Studio, Erasmus University Rotterdam / Oral History Working Group Huizinga Institute, University of Amsterdam
Registration is necessary, send an email to L.vanHelvoort@uva.nl

Interviewing witnesses of past or recent conflicts brings along considerable methodological concerns, related to ethical, political, judicial and personal issues. The time lapse between the violent events and the act of collecting witness accounts for the historical record seems to become shorter, with inevitable consequences for the safety of the respondents and the impact of their narratives. At the same time the digital turn has created the potential to spread, share and re-use material on an unprecedented scale. Assessing priorities when it comes to disclosing historical injustices is a daunting task. Questions that arise are: how should interviewees be selected and interviews be prepared? How to deal with working with traumatized people? In the case sensitive information is conveyed, how should this be treated, stored and shared? How are the results of the research communicated to the interviewees at the end of the process?

Although a full account of the oral history methodology should include a rigorous analysis of the actual practice, researchers seldom get the change for an open exchange about the uncertainties of this human-centered methodology. This workshop intends to create such an environment by offering young researchers the chance to get feedback on their work from experienced scholars. The workshop will bring together a number of  MA/PhD candidates working with oral history interviews collected in the Balkan region. They will have the opportunity to present their work and this will be commented on by a number of experts from the fields of genocide studies, archival studies, oral history and digital archives.

The following researchers will present their work:

 • Heleen Touquet on the narratives of the Bosnian diaspora in Belgium and the Netherlands
 • Arlinda Rrustemi on lifestories related to state-building in Bosnia and Herzegovina and Kosovo
 • Kim Oskam on victims of rape in Bosnia and Herzegovina
 • Maja Coric on perpetrator narratives in Bosnia and Herzegovina
 • Laura Boerhout on how the youth deals with the legacy of war in Bosnia and Herzegovina

They will receive feedback from:

 • Prof. Dr. Selma Leyedesdorff -University of Amsterdam – oral history and Bosnia’s survivor narratives
 • Dr. Nanci Adler – NIOD Institute for War, Holocaust and Genocide Studies – oral history and Gulag history
 • Prof. Dr. Eric Ketelaar – University of Amsterdam – Emiritus Professor Archivistics
 • Dr. Stef Scagliola – Erasmus University Rotterdam – oral history and digital archives

We wholeheartedly welcome anyone interested in this topic to attend this workshop.

Programme

Unfortunately, due to family circumstances Maja Coric will not be able to present her work. Prof. Selma Leydessdorf has kindly offered to substitute her and will present an introduction on her oral history approach during her field work in Bosnia and Herzegovina.
Below you can find the outline of the program:

13.00-13.15 – Welcome
13.15-13.45 – Introduction by prof. Selma Leydesdorff on her experiences with interviewing the women from Srebrenica
13.45-14.15 – Presentation 1 by Kim Oskam
14.15-14.45  – Presentation 2 by Laura Boerhout
14.45-15.00 – Coffee Break
15.00-15.15 – Presentation 3 by Arlinda Rrustemi
15.15-15.45 – Presentation 4 by Heleen Touquet
15.45-16.45 – Plenary Discussion
16.45- 17.45 – Drinks

 

 

Promovendisymposium najaar 2014

Promovendisymposium

Datum: 14 en 15 oktober 2014
Tijd: 10 – 18 h
LocatieHoorneboeg, Hilversum
Credits: 3 ECTS (met eigen presentatie); 1 ECTS (toehoorder)
Bestemd voor: Exclusief voor promovendi die lid zijn van het Huizinga Instituut
Registreren

Opzet symposium

Tijdens dit symposium presenteren derdejaars promovendi van diverse universiteiten (een deel van) hun onderzoek. In deze presentatie komen het doel, de probleemstelling en de gebruikte methode van onderzoek aan de orde. Ook reeds gesignaleerde problemen kunnen naar voren gebracht worden. Op de presentatie wordt in eerste instantie gereageerd door een referent, die door de promovendus zelf wordt uitgenodigd en die van te voren van de inhoud van de voordracht op de hoogte is gebracht. Daarna is er discussie met alle aanwezigen. Voor wie? Het promovendisymposium is primair bedoeld voor derdejaars promovendi om hun onderzoek te presenteren. Omdat het symposium een goede introductie vormt op het onderzoek dat binnen het Huizinga Instituut verricht wordt, zijn eerstejaars promovendi van harte uitgenodigd om het symposium bij te wonen. Tweede- en vierdejaars promovendi, evenals stafleden van het Huizinga Instituut, zijn ook van harte welkom.

conceptprogramma

Dinsdag 14 oktober

Chair: Drs. Paul Koopman (UvA)

12:00 LUNCH

13:00 Opening

13.15 Floris Solleveld, Styles of Reasoning in the History of the Humanities. Referent: Prof. dr. Wijnand Mijnhardt (UU)

14.15 Sabine Muller, Netwerken rond de Amsterdamse schouwburg 1637-1672. Referent: Dr. Anna de Haas

15.15 THEE

15.45 Niels van Poecke, De Banjo Gereanimeerd: De Nederlandse Indie-Folk Scene als Participatiecultuur. Referent: Prof. dr. Justus Uitermark (EUR)

16.45 Margriet Fokken, Beyond being kantraki. Identity, Community and Family at the Suriname Plantations, 1873-1921. Referent: Prof. Liz Buettner (UvA)

19.00 DINER

Woensdag 15 oktober

Chair: Prof. dr. Michael Wintle (UvA)

10.30 Vergadering Promovendiraad

11:30 Sanne Ravensbergen, Brandmerken, opknopen of potong tangan? Oosterse en Westerse straffen ter discussie in Nederlands-Indië 1819-1916. Referent: Prof. dr. Keebet von Benda-Beckmann (Max-Planck-Institut für ethnologische Forschung)

12.30 LUNCH

13.30 Inspraakvergadering Huizinga jubeljaar

14.30 Sophie Reinders, Wie wil trouwen, zingt?’ Jongerencultuur in vrouwenalba amicorum. Referent: Prof. dr. Els Stronks (UU)

15.30 THEE

16.00 Jan Rotmans, Een modern historisch bewustzijn? Vooruitgang en verval in de verlichtingshistoriografie van Cornelis Zillesen. Referent: Prof. dr. Judith Pollmann (LEI)

17.00 BORREL + afsluiting

Atelier Periodisering

Datum: 31 oktober 2014
Tijd: 13:00-17:00 uur, aansluitend borrel
Locatie: Bungehuis 0.15, Spuistraat 210 Amsterdam
Bedoeld voor: promovendi en research masterstudenten die zijn aangesloten bij het Huizinga Instituut of een van de andere onderzoekscholen op het gebied van de geesteswetenschappen
Studiepunten: 2 ECTS
Coördinatoren: Michiel van Groesen (UvA) en Lieke van Deinsen (RU)
Gastdocent: Peter Raedts (RU)
Maximum aantal deelnemers: 20
Aanmelden

Problematische periodisering

‘De periodisering van de geschiedenis is, hoewel onmisbaar, van ondergeschikt belang, altijd onnauwkeurig en zwevend, steeds tot zekere hoogte willekeurig. Kleurloze tijdperk-benamingen, ontleend aan uiterlijke en toevallige cesuren, zijn de verkieslijkste’.

Huizinga, Verzamelde werken. VII, 85.

Periodisering is een ondoorgrondelijk fenomeen: al vanaf het ontstaan van de geschiedschrijving worden periodebenamingen aangewend tot de systematisering van het bronnenmateriaal van de historicus. De ogenschijnlijke objectiviteit van termen als middeleeuwen en vroegmoderne of moderne tijd blijkt bij nader inzien sterk onderhevig aan de subjectieve invulling van de geschiedschrijver. Er zijn de afgelopen decennia dan ook diverse theoretische verhandelingen verschenen waarin het problematische karakter van periodisering verder wordt bestudeerd.

Dit atelier stelt periodiseren centraal vanuit een tweeledig perspectief. Ten eerste zal gekeken worden naar (recente) theorievorming en worden deelnemers uitgedaagd tot een discussie naar aanleiding van gelezen literatuur. Vervolgens zal de praktische implicatie van de opgedane kennis centraal staan en worden gekoppeld aan de individuele cultuurhistorische studies van de deelnemers.

Studiepunten en certificaten

Certificaten zijn na afloop van het atelier beschikbaar op aanvraag. De coördinatoren beslissen of de deelnemer heeft voldaan aan alle voorwaarden voor het ontvangen van ECTS. Richt je verzoek om een certificaat aan huizinga-fgw@uva.nl en vermeld ook het postadres waarop je het certificaat wilt ontvangen. NB: het certificaat zelf is niet geldig als ECTS, je dient het te verzilveren bij je lokale Graduate School.

Opdracht RMA-studenten

Schrijf een beschouwing van ca. 3000 woorden over de methodologische en inhoudelijke (on)mogelijkheden van periodisering toegepast op het (voorlopige) onderwerp van je scriptie of toekomstige promotievoorstel. Gebruik hiervoor de voorgeschreven literatuur; eventuele periodespecifieke aanvullingen en de op het atelier besproken thema’s.

Literatuur

 • Piet Blaas, ‘Vorm geven aan de tijd. Over periodiseren’, in: M. Grever en H. Jansen (red.), De ongrijpbare tijd Temporaliteit en de constructie van het verleden, Publicaties van de Faculteit der Historische en Kunstwetenschappen. Maatschappijgeschiedenis 37 (Hilversum, 2001), 35-49.
 •  (herwerkte versie van)Peter Raedts, ‘Tussen oud en modern. De periodisering van de Middeleeuwen’, in: M. Grever en H. Jansen (red.), De ongrijpbare tijd Temporaliteit en de constructie van het verleden, Publicaties van de Faculteit der Historische en Kunstwetenschappen. Maatschappijgeschiedenis 37 (Hilversum, 2001), 49-63. (bijgeleverd in Word-document).
 •  Constantin Fasolt, ‘Hegel’s Ghost: Europe, the Reformation, and the Middle Ages.’ Viator 39 (2008), 345–86. (Te raadplegen via: http://home.uchicago.edu/~icon/written2/hegelsghost.pdf).
 •  Stephen Greenblatt, The Swerve: How the World became Modern. (Londen, 2011), 1-50.
 •  Jim Hinch, ‘Why Stephen Greenblatt is Wrong – and Why it Matters’. (Bespreking van Stephen Greenblatt, The Swerve (2011), te raadplegen via: https://lareviewofbooks.org/review/why-stephen-greenblatt-is-wrong-and-why-it-matters).

 

Cursus Cultuurhistorisch Onderzoek (CCO)

Cursus Cultuurhistorisch Onderzoek (CCO)

Bestemd voor: Promovendi, verbonden aan het Huizinga Instituut
Urenbelasting: 6 ECTS
Data: 26 en 27 januari, 25 februari en 11 en 25 maart, 8 april en 20 mei 2015
Locatie: 26 en 27 januari en 20 mei Academiegebouw Utrecht, Kannunikenzaal (26/1) en Belle van Zuylenzaal (27/1 & 20/5). Overige data, Bungehuis 1.01, Spuistraat 210, Amsterdam
LET OP: Locatie 25 februari, UB – Belle van Zuylenzaal, Singel 425 Amsterdam
NB: Eerstejaars promovendi verbonden aan het Huizina Instituut worden automatisch aangemeld voor deze cursus.

 • I. Introductie: 26 & 27 januari 2015
 • II. Perspectieven en debatten: 25 februari en 11 en 25 maart 2015 en 8 april; (iedere keer een ochtend en een middag sessie)
 • III. Schrijven paper: deadline 22 april 2015, voor 13.00 uur.
 • IV. Afsluitende bespreking: 20 mei 2015

Programma

25 February 2015
10:15–12:30     Jetze Touber: religious culture
13:15-15:45     Arno Witte: visual culture and art history

11 March 2015
10:15–12:30    Charles van den Heuvel: digital culture
13:15-15:45     Anna Tijsseling: history of gender

25 March 2015
10:15–12:30    Frank Huisman/Eric Jorink: history of medicine and science
13:15-15:45     Dennis Kersten: life writing

8 April 2015
10:15–12:30     Hanco Jürgens: political culture and history of concepts
13:15-15:45     Ihab Saloul: memory Studies

Atelier: Wetenschappelijk recenseren – prof. dr. Floris Cohen (UU) (4 maart 2015)

Wetenschappelijk recenseren – prof. dr. Floris Cohen (UU)

Datum: 4 maart 2015 (Let op, datum is verplaatst)
Tijd:10 – 17 uur
Locatie: Universiteits Bibliotheek – Potgieterzaal, Singel 425, Amsterdam
Voor: promovendi en gevorderde research master studenten
Fee (non members): € 50
Credits: 1 ECTS
Coordinatie: prof. Floris Cohen i.s.m. het Huizinga Instituut
Maximum aantal deelnemers: 10.  Inschrijven vóór: 10 februari 2015
Registratie

Wetenschappelijk recenseren

Het schrijven van recensies van wetenschappelijk werk hoort bij de taken van een academicus. Het gaat daarbij enerzijds om het beoordelen van de waarde van een studie voor het vak. Anderzijds worden vakgenoten erdoor op de hoogte gesteld van een nieuwe publicatie. Vroeger was het usance dat vooral hoogleraren de recensies in vaktijdschriften voor hun rekening namen. Tegenwoordig wordt dit ook vaak aan promovendi gevraagd. Een recensie kan een boek maken of breken, en alleen al daarom is het van belang dat een recensent zich bezint op de eisen en voorwaarden van de kritiek.

Voor het schrijven van recensies van wetenschappelijk werk bestaan geen vaste richtlijnen. Anders dan bij het schrijven van literaire kritieken gaat het bij het recenseren van vakliteratuur niet om esthetische oordelen en smaak. Toch is er ook in de wetenschap een duidelijk verschil tussen aanvaardbare en onaanvaardbare recensies. In dit atelier komen vragen aan de orde als ‘Wat zijn maatstaven voor een goede recensie?’ ‘Vergt het recenseren van een wetenschappelijk boek een speciale manier van lezen?’ ‘Hoe maak ik een samenvatting die recht doet aan het boek?’ ‘Hoe blijf ik een academische toonzetting houden als een boek werkelijk niets voorstelt?’ ‘Kan ik het boek van een vriend recenseren?’ ‘Hoe bespreek ik een congresbundel of een andere publicatie waaraan meerdere auteurs hebben meegewerkt?’

Tijdschriften en kranten leggen sterke beperkingen op aan recensies. Gewoonlijk staan kranten niet meer dan 500 woorden toe, terwijl ook vaktijdschriften meestal slechts 1000 woorden reserveren (alleen voor recensie-artikelen meer, maar dan bespreekt de recensent vaak enige onderling samenhangende boeken.) Wat moet er nu op zijn minst in een recensie komen te staan, als er maar zo weinig ruimte beschikbaar wordt gesteld? Aan de hand van recensies uit diverse vakgebieden van de geesteswetenschappen zullen tijdens het atelier in onderlinge wisselwerking richtlijnen en voorwaarden worden opgesteld.

Voorbereiding en literatuur

Van elke deelnemer wordt verwacht dat hij of zij van tevoren een recensie schrijft, die tijdens het atelier wordt besproken. De recensies worden nog voor het atelier plaatsvindt aan alle deelnemers ter beschikking gesteld, zodat iedereen elkaars recensie kan lezen. Om de bespreking te vergemakkelijken, is gekozen voor een recensie van een boek met opstellen die voor letterkundigen, historici en kunsthistorici interessant zijn:

Marita Mathijsen (ed.), Boeken onder druk. Censuur en pers-onvrijheid in Nederland sinds de boekdrukkunst. Amsterdam University Press, 2011; ISBN 978.90.8964.306.3.

NB: je moet dit boek zelf aanschaffen, of lenen in een bibliotheek.

De omvang van de recensie is 750 woorden. De taal is naar wens Nederlands of Engels. Iedereen mag zelf een (fictieve) doelgroep kiezen. Je kunt kiezen voor een vaktijdschrift (bijvoorbeeld Bijdragen en Mededelingen betreffende de Geschiedenis der Nederlanden), of voor een dagblad (bijv. Trouw), of voor een medium tussen die niveaus in (Vrij Nederland, De Gids). Vermeld bij de recensie welk type doelgroep je op het oog had. Om beïnvloeding te vermijden is het raadzaam reeds gepubliceerde recensies niet vooraf te lezen.

Inleveren opdracht uiterlijk woensdag 25 februari 2015 door toezending aan de docent: h.f.cohen@uu.nl. Let op: tijdig inleveren van deze opdracht is verplicht om deel te mogen nemen aan het atelier op 4 maart.

Floris Cohen

Certificate:

After successfully completing all the requirements for this masterclass, you can obtain a certificate of the credits upon request (Huizinga-fgw@uva.nl). With this certificate you can validate the credits at your own local Graduate School.

 

Keynotes – Dr. Irina Podgorny and Prof. Eszter Fontana

On June 26-28, the Huizinga Institute will host the Summer workshop “Collections as Agents of Heritage and Identity”. In this framework, two keynotes will be held, to which we would like to invite you most cordially:

June 23

Dr. Irina Podgorny (Universidad Nacional de La Plata/Lateinamerika-Institut der Freien Universität Berlin)

Charlatans’ knowledge and traveling collections

Universiteitsbibliotheek, Singel 425, Doelenzaal, 17:00

Dr. Irina Podgorny is an Argentinian historian of anthropology and paleontology, Permanent Research Scholar at the CONICET (Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas, since 1995), as well as Professor (ad honorem) and Director of the Archivo Histórico y Fotográfico at the Facultad de Ciencias Naturales y Museo of the Universidad Nacional de la Plata. Having received the Georg Forster Prize 2013 from the Alexander von Humboldt-Foundation, she is currently affiliated with the Freie Universität Berlin for research project on the role of scientific collections in identity formation in South America between 1850 and 1950. In her talk she will discuss travelling collections, involving questions of identity and knowledge formation against the background of the figure of the charlatan.

——————————————————————

June 24

Prof. emerit. Dr. Eszter Fontana (University of Leipzig)

Creating Values in Museum Collections

Bushuis, Koveniersburgwal 48, VOC zaal, 16:00

Prof. Dr. Eszter Fontana is director emerita of the Museum for musical instruments in Leipzig and Professor extra-ordinary for Musicology (Organology) at Leipzig University. Prof. Fontana has restructured the Leipzig musicological collections and has developed new ways to attract public interest in and funding for new research projects on the Leipzig collection. In her talk she will discuss these strategies and provide examples from her work in the conservation, preservation and presentation of musical instruments and related objects.

 

 

The Deepest Sense: On Tactility in the Arts and Sciences from the Early Modern Period to the Present Day

Conference: The Deepest Sense: On Tactility in the Arts and Sciences from the Early Modern Period to the Present Day

Organized by ACCESS, Meertens Instituut, Huizinga Instituut and Rijksmuseum, June 26th and 27th 2014.

This conference focuses on the experience of art beyond the visual; artists and scientists will make us understand and experience art and history through the sense of touch by embodied imagination and sometimes even by the actual act of touching a replica.

In spite of its important role in daily life, the sense of touch has been neglected in academic debate as it was considered a crude and uncivilized mode of perception. The two-day symposium The Deepest Sense draws attention to our most primary, sensual and thought-provoking sense in relation to history of art, culture and science.

In institutions such as museums, sight seems to be the only way to relate to (often) motionless objects. Yet it is the embodied imagination evoked by sight that makes us feel, caress or suffer and that makes history and its main characters come alive. For centuries, but in particular during the avant-garde, artists intentionally created tactile works of art, in order to experience them in a direct and intimate way.

Internationally acclaimed scientists from the realm of anthropology, psychology, cultural and art history will approach the subject from different angles. Artistic performances and tactile experiments will make the visitor become more aware of their own deepest sense: touch.

Keynote speakers:
 • Constance Classen,
 • David Howes,
 • Garmt Dijksterhuis
 • Monika Wagner.
Practical information
 • Location day 1: Auditorium Rijksmuseum; Location day 2: Oudemanhuispoort
 • Language of communication: English
 • Registration is mandatory
Conference Program

Preliminary program Biographies speakers

Registration

Click here to register

REGISTRATION FEES:

 • € 20
 • Students: € 15

Lunch not included on day 1. Entrance to the museum not included.

Contact information

herman.roodenburg@meertens.knaw.nl

Bijeenkomst Werkgroep (Auto)biografie

Lezing door Kees Boterbloem (Professor of History, University of South Florida)

Datum: Vrijdag 20 juni 2014
Locatie: Bungehuis (Universiteit van Amsterdam), Spuistraat 210 Amsterdam, Zaal 1.01
LET OP: Deze bijeenkomst is wegens omstandigheden komen te vervallen.
De eerstvolgende bijeenkomst zal plaatsvinden in september.

Prof. Boterbloem zal spreken over  Jan Struys (c. 1629-1694) en zijn reizen door Rusland en Azië en de bestseller die hij daarover publiceerde (Drie aanmerkelyke en seer rampspoedige reizen).

Kees Boterbloem publiceerde hierover The fiction and reality of Jan Stuys, a seventeenth-cenury Dutch globetrotter (Palgrave Macmillan, 2008). Hij bereidt thans een uitgave van het boek voor.

website: www.egodocument.net

Werkgroep Oral History – levensgeschiedenissen in de wereld van de kunst

Datum: vrijdag 13 juni, 15-17 uur. Borrel na afloop.
Plaats: zaal 3.01 in het Universiteitstheater, Nieuwe Doelenstraat 16, Amsterdam.
Aanmelden: Toegang is gratis, maar alleen na reservering bij L.vanHelvoort@uva.nl

Op 13 juni wil de werkgroep oral history van het Huizinga Instituut aandacht besteden aan het schrijven van levensgeschiedenissen in de wereld van de kunst. Centraal staat daarbij het boek:

The Artist Interview for Conservation and Presentation of Contemporary Art: Guidelines and Practice, ed. Lydia Beerkens et al., dat in 2012 verscheen. Zie: http://www.japsambooks.nl/nl/boeken/verwachte-titels/the-artist-interview-for-conservation-and-presentation-of-contemporary-art-guidelines-and-practice/105%3E

Op die middag zal drs. Sanneke Stigter, Docent en Onderzoeker Conservering en Restauratie Moderne en Hedendaagse Kunst aan de UvA, vertellen over haar rol als restaurator bij het houden van kunstenaars interviews en het construeren van dergelijke bronnen. Zij is mederedacteur van het boek en auteur van de hoofdstukken “The Artist Interview as a Conservation Tool for Process-Based Art by Sjoerd Buisman” en “Reflections on the Artist Interview and the Conservator’s Point of View by Example of Ger van Elk.”

Daarna zal Ijsbrand van Hummelen ingaan op de theoretische achtergrond van het project. Ijsbrand Hummelen is restaurator en senior onderzoeker bij de Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed. Hij is een van de initiators van het project Kunstenaars Interviews / Kunstenaars Archieven waar het boek uit voortkomt, en de auteur van het hoofdstuk “Systematic Movements in the Work by Peter Struycken: The interview as a Co-Production.”

Een derde inleiding wordt gehouden door drs. Liesbeth Abraham, restaurator bij het Frans Hals Museum, die de kunstenaar Constant tweemaal interviewde voor het project. Zij is auteur van het hoofdstuk “‘You should never give up your freedom’: Some Reflections Following two Conversations with Constant.”

Alle drie zullen vertellen over de door hen gehouden interviews en over waarom deze nieuwe benadering zinvol en fascinerend is. Aan het eind zal Sanneke Stigter ingaan op het vervolg traject in een Europese aanvraag Artist Interview and Participation as Research Tools in Conservation, waarbij samenwerking is gezocht met een aantal Europese restauratieopleidingen en verschillende musea.

Wij nemen aan dat U geïnteresseerd zult zijn in deze nieuwe ontwikkeling van oral history. De uitwisseling met deze andere manier van werken, die ook veel overeenkomsten heeft lijkt ons zeer vruchtbaar!

 

Summer workshop – Collections as Agents of Identity and Heritage

The Huizinga Institiute presents a Summer Workshop, cofunded by The Amsterdam School for Heritage and Memory Studies, the Amsterdam Center for Cultural Heritage and Identity and the University of Amsterdam

Dates: June 23-25, 2014
Place: University of Amsterdam, Amsterdam, The Netherlands
Applications: s.krc-afdelingfgw@uva.nl. Deadline for applications is June 9, 2014

Theme

Recent research in the fields of art history, museology, musicology, history of science and heritage studies has recognized the historical and contemporary values of the collection as distinct from both the objects contained in them, and the collectors who were responsible for bringing them together. The summer workshop focuses on questions of disclosing the creation of epistemic and cultural values that become tied to collections over time both from an academic perspective and from the standpoint of public interest. The summer school shall help to explore a model for future activities in the broader field of heritage and memory studies.

Speakers

Invited speakers to the workshop will be Dr. Irina Podgorny and Prof. Dr. Eszter Fontana. Dr. Irina Podgorny is an Argentinian historian of anthropology and paleontology, Permanent Research Scholar at the CONICET (Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas, since 1995), as well as Professor (ad honorem) and Director of the Archivo Histórico y Fotográfico at the Facultad de Ciencias Naturales y Museo of the Universidad Nacional de la Plata. Having received the Georg Forster Prize 2013 from the Alexander von Humboldt-Foundation, she is currently affiliated with the Freie Universität Berlin for research project on the role of scientific collections in identity formation in South America between 1850 and 1950. Prof. Dr. Eszter Fontana is director emerita of the Museum for musical instruments in Leipzig and Professor extra-ordinary for Musicology (Organology) at Leipzig University.

Prof. Fontana has restructured the Leipzig musicological collections and has been very successful in attracting public interest in and funding for new research projects on the Leipzig collection. The workshop will consist of a two plenary lectures by each of the presenters; Dr. Podgorny will discuss the intertwinement of research collections with the construction of a cultural identity, and Prof. Dr. Fontana will talk about the creation of values in her work as director of the Leipzig Musical Instruments collection. Both plenary lectures will be followed by workshops based both on readings; the workshop will conclude with presentations by participants on their Research MA/Ph.D. research projects.

Practical information

The summer workshop will take place from 23 to 25 June in Amsterdam. The Workshop is open for participants at Research Master and PhD levels from the fields of Art History, Musicology, Theatre Studies, Cultural Studies, but also students from other programs, such as Conservation and Restoration, Heritage and Museum studies. The workshop will be held in English. There are no costs involved for participation; international participants are expected to organize their own stay.

How to apply

Applications for and questions on the Summer Workshop can be directed to s.krc-afdelingfgw@uva.nl. Deadline for applications is June 9, 2014. The application should include a CV and a short description of the applicant’s research project, emphasizing how it relates to the workshop (max. 500 words).

 

Public Lecture – Sudipta Kaviraj (Columbia University)

Against a Nationalist History of Nationalism

Date: Thursday 15 May 2014
Time: 15.00 – 17.00 (followed by drinks)
Venue: PC Hoofthuis 1.04. Spuistraat 134 Amsterdam
Registration: huizinga-fgw@uva.nl

Sudipta Kaviraj is professor of Indian Politics and Intellectual History at Columbia University, New York. He is a founding member of the Subaltern Studies Collective. Prior to joining Columbia University he taught at the Department of Political Studies at the School of Oriental and African Studies, University of London. He has also taught Political Science at the Jawaharlal Nehru University, New Delhi. Professor Kaviraj specializes in intellectual history and Indian politics. He works on two fields of intellectual history: Indian social and political thought in the 19th and 20th centuries, and modern Indian literature and cultural production. Main publications include: The Imaginary Institution of India (New York, 2010), The Trajectories of the Indian State (New Delhi, 2010), and The Enchantment of Democracy and India (New Delhi, 2011). Recent articles include: “Said and the History of Ideas,” in Cosmopolitan Thought Zones: South Asia and the Global Circulation of Ideas, eds. Sugata Bose & Kris Manjapra (Basingstoke & New York, 2010) and “Global Intellectual History: Meanings and Methods,” in Global Intellectual History, eds. Samuel Moyn & Andrew Sartori (New York, 2013).

Masterclass – Natalie Zemon Davis (University of Toronto)

Intended for: PhD candidates
Maximum number of participants: 5
Maximum number of auditors: 10
Date: 11 April 2014, 13.15-16.30
Venue: Universiteitstheater, room 1.01A, Nieuwe Doelenstraat 16-18, Amsterdam
Coordination: dr. Maartje van Gelder (UvA)
Credits: 1 EC (for participants, auditors do not receive credits)
Registration (for auditors)

Natalie Zemon Davis, one of the most original and renowned historians of the early modern world, will conduct a master class on Friday 11 April 2014. The entire master class will be focused on the PhD candidates’ own research projects. Participants will write a short paper (2-3 pages) on their research theme and give a short presentation during the master class, followed by feedback from professor Zemon Davis and a general discussion.

Registration

We invite participants working on medieval and early modern history to apply for this master class by sending an email in which they give their details (name, university) as well as a brief explanation of their research project to m[dot]vangelder[at]uva[dot]nl. Deadline: 1 March 2014.

RMA students, PhD candidates and other members of the research schools who want to attend the master class as auditors can register here.

Natalie Zemon Davis

Professor Zemon Davis is a prolific historian, whose main interest is early modern social and cultural history. Her research has given a voice to individuals and groups often neglected in mainstream historiography, such as peasants, artisans, women, Jews and slaves. Her book Women on the Margins (1995), for example, traced and compared the lives of the Jewish merchant Glikl Hamel, the artist Maria Sibylla Merian and the nun Marie de l’Incarnation.

Zemon Davis combines a love for archival research with an interdisciplinary approach, for instance drawing on anthropology and ethnology. She is known for the balanced way in which she has used analogous evidence and interpretations when primary sources remain mute. The most famous example of this approach is The Return of Martin Guerre (1983), her book on an impostor taking on the identity of a French peasant in the 16th –century Pyrenees.

Although Natalie Zemon Davis started her career working on early modern France, her recent research has broadened in geographical scope. The Mediterranean formed the background for Tricksters Travels (2006), on the sixteenth-century convert Hassan al-Wassan/Leo Africanus. She is currently working on a book on social networks and communication among slaves and Jewish and Christian plantation owners in 18th-century Suriname.

This master class is organized in cooperation with the Center for Medieval Studies Amsterdam.

Preparation

Preparation for participants:

 • Short paper (2-3 pages) on research topic: deadline Wednesday 26 March 2014
 • Short presentation
 • Reading the precirculated short papers of the other participants

Preparation for auditors:

 • Reading the precirculated short papers of the participants

Summer School: News and the Changing Culture of Public Information

The Huizinga Instituut and the Research School Mediastudies (RMeS) jointly present the 2014 Summer School:

News and the Changing Culture of Public Information

Date: 16-18 June 2014
Venue: Doelenzaal/Potgieterzaal/Trippenhuis, University of Amsterdam
Credits: 5 EC (for students who complete the written assignments and attend the preliminary meetings, the Summer School and the subsequent conference)
Organizers: Michiel van Groesen, Helmer Helmers, José van Dijck, Thomas Poell
Speakers: Brendan Dooley (UC Cork), Lance Bennett (University of Washington, Seattle), Michael Schudson (Columbia University), Jacob Soll (Univ. of Southern California), Joris van Eijnatten (UU), Frank van Vree (UvA), Mirko Schaefer (UU)
Register here

Preliminary programme

Mo 16 June Doelenzaal (UB Amsterdam)

11:00-11:10 Opening Summerschool RMeS/Huizinga (prof. José van Dijck and prof. Michael Wintle)

11:10-13:00 Journalism, news and the changing culture of information: lectures and discussion

 • Prof. Joris van Eijnatten (UU): Audiences and publics. At the receiving end in the history of news and information
 • Prof. Frank van Vree (UvA): Journalism in the Digital Age.

Chair: Prof. José van Dijck 

13:00-14:00 Lunch

14:00-15:45 Roundtable: digitization and the use of digital sources in media and historical research (Doelenzaal, UB Amsterdam)

 • Prof. Rens Bod (UvA): The ubiquity of the Digital: The Pearls and Perils of Computational Tools.
 • Prof. Julia Noordegraaf (UvA): 400 Years of News at your Fingertips: Mining the Dutch Newspaper Collection

Chair: Dr. Michiel van Groesen

15:45:16:45 Tea break and drinks

16:00-18:00 Vondelzaal (UB Amsterdam), Session for Research Master students RMeS (dr. Maryn Wilkinson)

Instruction and discussion session for those students who want to write a paper and extend their credit up to 7,5 EC.

 

Tue 17 June Doelenzaal / Potgieterzaal / Belle van Zuylenzaal (UB Amsterdam)

9:00-12:00 Two Masterclasses

 • Huizinga – Prof. Brendan Dooley (UC Cork): Spaces of News in Early Modern Europe (Potgieterzaal, UB Amsterdam)
 • RMeS – Dr. Mirko Schaefer (UU): Politics, Power and Participation in the networked Public Sphere (Belle van Zuylenzaal, UB Amsterdam)

Please note: RMeS and Huizinga offer separate master classes! For each master class there will be a separate reading list and assignment to prepare for participants. See appendix 1.

14:00-17:00 Roundtable (Doelenzaal)

The development of media technologies (printing press, photography, television, new media) and their impact on the circulation of information and the formation of public opinion. Topics introduced by professors Brendan Dooley (University of Cork) & Lance Bennett (Univ. of Washington).

Chairs: Dr. Thomas Poell & Dr. Helmer Helmers

 

Wed 18 June Trippenhuis / Doelenzaal (UB Amsterdam)

9:00-11:00 Trippenhuis, Plenary discussion on Social Media and the Transformation of Public Space (Prof. José van Dijck & Dr. Thomas Poell, UvA)

11:00-13:00 Panels (please select a panel of your choice: see programme at: http://www.rmes.nl/call-for-papers-social-media-and-the-transformation-of-public-space-june-18-20-2014/)

14:30-15:30 Doelenzaal (UB Amsterdam), Keynote Seminar Prof. Michael Schudson (Columbia University, New York): Dumbing Down and Smartening Up: Notes on Democracy and Cultural Change

15:30-16:00 Tea break

16:00-18:00 Doelenzaal (UB Amsterdam), Keynote lecture Prof. Jacob Soll (University of Southern California): Managing the News in Early Modern Europe

 

Preliminary meetings: June 4 and June 11

Both preliminary meetings are compulsory for RMA-students, Meeting 2 (11 June) is compulsory for PhDs. The meetings are organised by Helmer Helmers and Michiel van Groesen.

Wednesday 4 June (13-16): News in Early Modern Europe as a Topic of Research

Required readings

 • Brendan Dooley, ‘Introduction’, in: Idem (ed.), The Dissemination of News and the Emergence of Contemporaneity in Early Modern Europe (Farnham: Ashgate, 2010), 1-19.
 • Joad Raymond, ‘The Newspaper, Public Opinion, and the Public Sphere in the Seventeenth Century’, in: Idem, ed., News, Newspapers, and Society in Early Modern Europe (London: Frank Cass, 1999), 109-40.
 • Jacob Soll, ‘From Note Taking to Data Banks: Personal and Institutional Information Management in Early Modern Europe’, Intellectual History Review 20.3 (2010), 355-75.
 • Michiel van Groesen, ‘(No) News from the Western Front: The Weekly Press of the Low Countries and the Making of Atlantic News’, The Sixteenth Century Journal 44.3 (2013), 739-60.
 • Will Slauter, ‘The Paragraph as Information Technology: How News Traveled in the Eighteenth-Century Atlantic World’, Annales H.S.S. 2012-2, 253-78.

Assignment (only for RMAs)

Write a short discussion-paper (1.000-1.500 words) summarizing and bringing into dialogue the main arguments of the five articles.

Wednesday 11 June (13-16): Anticipating the Summer School

Assignment (only for PhDs)

Poster presentation (in preparation for Summer School).

 

Huizinga conference – Managing the News in Early Modern Europe

June 18-20, 2014 – University of Amsterdam

PROGRAMME

Wednesday 18 June, Doelenzaal, UB Amsterdam (Singel 425)

16:00-18:00: KEYNOTE

 • Jacob Soll (University of Southern California) – Early Modern News Between Public and Secret Spheres

Thursday 19 June, Doelenzaal, UB Amsterdam (Singel 425)

9:30-10:30: KEYNOTE

 • Brendan Dooley (University College Cork) – International News Flows in the Seventeenth Century: Problems and Prospects

Session 1: 11:00-12:30

 • Carmen Espejo Cala (Universidad de Sevilla) – The Invention of the Gazette
 • Joop Koopmans (University of Groningen) – The Second Life of Early Modern Newspaper Reports in Dutch News Periodicals

Lunch

Session 2: 14:00-15:30

 • Paola Molino (University of Vienna) – Newsletters from Italy or Italian Newsletters? A Comparative View of the Fuggerzeitungen
 • Will Slauter (Paris 8) – News Piracy in Early Modern England

Session 3: 15:30-17:00

 • Una McIlvenna (University of Sydney) – When the News was Sung: Ballads as News Media in Early Modern Europe
 • Michiel van Groesen (University of Amsterdam) – Reading Newspapers in the Dutch Golden Age

Conference Dinner

Friday 20 June, VOC zaal, Oost-Indisch Huis (Kloveniersburgwal 48)

Session 4: 9:30-11:00

 • Paul Nelles (Carleton University, Ottawa) – Nuove di Roma: The Making of Jesuit News (1547-1565)
 • Stéphane Haffemeyer (Université de Caen) – Mazarin, Information, and communication during the Fronde

Session 5: 11:30-13:00

 • Helmer Helmers (University of Amsterdam) – News, Public Diplomacy, and the Beginning of the Thirty Years’ War
 • Kees Teszelszky (Eötvös Loránd University) – The use of news and information about Hungary and Transylvania in the Dutch Republic and the Southern Netherlands between 1618 and 1626.

Lunch

Concluding Remarks: 14:00–15:30

 • Joad Raymond (Queen Mary, London)

Masterclass – Sudipta Kaviraj & Siep Stuurman, Global Intellectual History

Date: Friday 16 May 2014
Time: 9.30 – 17.00 (with lunch break and followed by drinks at 17.00)
Venue: Bungehuis 1.01, Spuistraat 210, Amsterdam
Taught by: Prof. Sudipta Kaviraj (Columbia University, NY) & Prof. Siep Stuurman (Utrecht University)
Credits: 1 ECTS (available upon request)
Open to: PhD candidates and Research Master students registered with the Huizinga Institute, or with another Graduate Research School in the Netherlands
Fee (non-members): €50
Coordinated by: Prof. Siep Stuurman
Registration (register by April 15th, max. 15 participants)

Why Global Intellectual History? Why Now?

At the present time, many intellectual historians feel that the history of ideas, concepts and discourses should “go global.” Obviously, this cannot mean that every intellectual historian should study the intellectual history of the “entire world”. That would be a self-defeating strategy. What it does imply is that every intellectual historian should seek to retrieve the global ramifications of his/her particular subject. As the British economic historian Patrick O’Brien observed in the opening essay of the first issue of the Journal of Global History: “Everything has its history, and nearly everything has a global history as well” (JGH, 1 (2006), 36-37). The “globalization” of our scholarly field also appears from a comparison of the New Dictionary of the History of Ideas (2005) with the Dictionary of the History of Ideas (1973).

World History became an established academic field with the Journal of World History (1990–). Its early phase centered on big, structural themes, such as economics, demography, ecology and the study of states, empires and civilizations. According to William McNeill, the dean of post-1945 world history, a civilization can be defined by its literary canon. It follows that cultural and intellectual matters are a centerpiece of world history: ideas matter and canonized ideas matter a lot.

Nowadays, a distinction is often made between world history and global history. World history then stands for chronologically framed narratives of human history from its early beginnings to the present day. As civilizations define themselves by their differences and commonalities with “other” civilizations, world history is by its very nature comparative. Global history, by contrast, focuses on worldwide connections and exchanges, on the trans-civilizational flows of people, goods, skills and ideas – in short, on what, since the 1990s, is called “globalization.” Bruce Mazlish has even contended that as late as the 1950s one could be a world historian but not a global historian. That may be an overstatement, but even so it is salutary to be aware of the contemporary conditions (say, after the fall of Soviet communism) that made global history imperative and attractive to an increasing number of historians.

One aspect of the recent trends in global history that is of particular importance for intellectual historians is the intercrossings/ histoire croisée approach. Replacing the old notion of “influence” by the dialectical notion of a two-way process in which both sides give and take and, so doing, transform each other as well as themselves, this approach calls for a less “centric” approach to intellectual transfers and global circuits (“centric” can refer to Eurocentric, but also to Sinocentric etc.).

Over the past ten years the global turn has been taken by an increasing number of intellectual historians. The major journals in the field (Journal of the History of Ideas, Modern Intellectual History, etc.) no longer confine themselves to the Western Canon. The volume Global Intellectual History, which will provide the point of entry for our master class, is among the first books to focus on the methodological challenges of this emergent field of intellectual history.

Required Readings

 1. Sudipta Kaviraj, “Global Intellectual History: Meanings and Methods,” in Samuel Moyn & Andrew Sartori (eds.), Global Intellectual History (New York: Columbia University Press, 2013), pp. 295-319.
 2. Samuel Moyn & Andrew Sartori, “Approaches to Global Intellectual History,” in Global Intellectual History, pp. 3-30.
 3. Bruce Mazlish, “Crossing Boundaries: Ecumenical, World, and Global History,” in Philip Pomper, Richard H. Elphick and Richard T. Vann (eds.), World History: Ideologies, Structures, and Identities (Oxford: Blackwell, 1998), pp. 41-52.
 4. Sudipta Kaviraj, “Modernity, State, and Toleration in Indian History,” in Alfred Stepan & Charles Taylor (eds.), Boundaries of Toleration (New York: Columbia University Press, 2014), pp. 233-266.

Recommended readings

 1. Moyn & Sartori, “Approaches to Global Intellectual History,” in Global Intellectual History, pp. 3-30.
 2. Frederick Cooper, “How Global Do We Want Our Intellectual History to Be,” in Global Intellectual History, pp. 283-294.
 3. Siep Stuurman, “Common Humanity and Cultural Difference on the Sedentary-Nomadic Frontier: Herodotus, Sima Qian, and Ibn Khaldun,” in Global Intellectual History, pp. 33-58.
 4. Sudipta Kaviraj, “Religion, Politics, and Modernity,” in Kaviraj, The Enchantment of Democracy and India (New Delhi: Permanent Black, 2012), pp. 161-182.

Programme

9.30: brief self-presentations by all participants. NB: the “motivation letters” submitted by the participants will be circulated by mail before the start of the class.

10.00 – 12.00: opening session: Global Intellectual History: Why, what and how? This session has two 30-minute lectures, followed by discussion.

10.00: Siep Stuurman, Different approaches in world history and how they lead to different ways of doing global intellectual history

11.00: Sudipta Kaviraj, Meanings and Methods of Global Intellectual history: Cambridge School, Marxist approaches, Radical historicism (Gadamer).

12.00 – 13.45: Lunch break

14.00 – 17.00: Afternoon session: methodologies for global intellectual history: what we can do and what we should avoid. This session will start with a one-hour lecture by Sudipta Kaviraj, followed by questions and suggestions by all participants. The format is dialogical, with Kaviraj and Stuurman intervening when they think fit.

14.00: Sudipta Kaviraj: Approaches to Global Intellectual History: examples from Indian intellectual history.This section lecture will discuss some significant debates from the intellectual history of India to illustrate methodological questions;

a). ‘Was there feudalism in Indian history?’: Marxist debates about how to conceptualize Indian pre-modernity.
b). Early modernity: was there an indigenous modern before the advent of the colonial modern?
c). How to approach the pre-history of secularity? Should we approach the long history of religious toleration in India as a pre-history of modern secularity?

16.40: concluding reflections

17.00: drinks

Sudipta Kaviraj is professor of Indian Politics and Intellectual History at Columbia University, New York. He is a founding member of the Subaltern Studies Collective. Prior to joining Columbia University he taught at the Department of Political Studies at the School of Oriental and African Studies, University of London. He has also taught Political Science at the Jawaharlal Nehru University, New Delhi. Professor Kaviraj specializes in intellectual history and Indian politics. He works on two fields of intellectual history: Indian social and political thought in the 19th and 20th centuries, and modern Indian literature and cultural production. Main publications include: The Imaginary Institution of India (New York, 2010), The Trajectories of the Indian State (New Delhi, 2010), and The Enchantment of Democracy and India (New Delhi, 2011). Recent articles include: “Said and the History of Ideas,” in Cosmopolitan Thought Zones: South Asia and the Global Circulation of Ideas, eds. Sugata Bose & Kris Manjapra (Basingstoke & New York, 2010) and “Global Intellectual History: Meanings and Methods,” in Global Intellectual History, eds. Samuel Moyn & Andrew Sartori (New York, 2013).

Siep Stuurman is professor of the History of Ideas at Utrecht University. Before coming to Utrecht he was Jean Monnet Chair of European History at Erasmus University, Rotterdam, and professor of the History of Political Thought at the University of Amsterdam. Professor Stuurman has done work on the history of European liberalism and European state formation, on the history of early-modern feminist thought, and, more recently of equality and cultural in world history. He is a consulting editor of the Journal of the History of Ideas. Main publications include: Perspectives on Feminist Political Thought in European History: From the Middle ages to the Prresent, ed. with Tjitske Akkerman (London & New York, 1998), François Poulain de la Barre and the Invention of Modern Equality (Cambridge Mass., 2004, De Uitvinding van de Mensheid: Korte Wereldgeschiedenis van het Denken over Gelijkheid en Cultuurverschil (Amsterdam, 2009). Recent articles: “Common Humanity and Cultural Difference on the Sedentary-Nomadic Frontier: Herodotus, Sima Qian, and Ibn Khaldun,” in Global Intellectual History, eds. Moyn & Sartori (New York, 2013).

Practical Matters

Students wanting to participate should submit a short letter explaining why they want to participate and how the problematic of the Masterclass is relevant to their own research topic and their methodological and theoretical interests. Applications are to be sent by email to s.stuurman@uu.nl (cc to huizinga-fgw@uva.nl). NB: send your application as a word document attach (no PDFs or other fancy formats).

There will be ample time for discussion after each lecture. Participants are expected to prepare written questions and comments about all readings, whenever possible drawing on theoretical and methodological problems they have encountered in their own research.