Select Page

CCO 2 – Anxiety with Sources

Anxiety with Sources

Datum: 2 februari 2015 (LET OP: Datum is gewijzigd)
Tijd: 10.00 – 17.00 uur
Locatie: Universiteit van Amsterdam. Universiteitsbibliotheek – Belle van Zuylenzaal, Singel 425, Amsterdam.
Deelnemers: 2e en 3e jaars promovendi lid van het Huizinga Instituut
Registratie

Docent: Joep Leerssen
Thema: De spanning tussen enerzijds dankbaar gebruik maken van de bronnen (secundaire literatuur) en anderzijds de noodzaak voelen om in de dissertatie volstrekt origineel onderzoek te presenteren.

Deelnemers bereiden een presentatie van vijf tot tien minuten voor, waarin zij een casus presenteren van hun ‘anxiety’

Meer informatie volgt snel.