Select Page

Cursus Cultuurhistorisch Onderzoek

Cursus Cultuurhistorisch Onderzoek

Komend voorjaar zal weer de Cursus Cultuurhistorisch Onderzoek (CCO) plaatsvinden, waarvoor alle eerstejaars promovendi verbonden aan het Huizinga automatisch voor worden opgegeven. Deze cursus geeft een brede oriëntatie op het vakgebied. Promovendi nemen nader kennis van belangrijke historiografische ontwikkelingen en actuele discussies en kunnen zich voorts oriënteren op verschillende ‘ingangen’ in het cultuurhistorische onderzoek. Dit voorjaar komen acht perspectieven op cultuurgeschiedenis aan de orde: religiegeschiedenis; visuele cultuur en kunstgeschiedenis; herinneringsgeschiedenis; geschiedenis van de geesteswetenschappen; literaire geschiedenis; geschiedenis van wetenschap en medicijnen; gendergeschiedenis; en politieke cultuur en begripsgeschiedenis. Aan het eind van deze cursus schrijven de promovendi een paper aansluitend bij een deze perspectieven. Tot slot komen de promovendi nog een dag bij elkaar om de papers onderling te bespreken. Zo biedt de cursus een platform voor kennisverbreding, methodologische bezinning en deelname aan het lopende wetenschappelijke debat.

Cursus Cultuurhistorisch Onderzoek in schema:

  • I. Introductie: 7-8 februari 2013 (o.l.v. Inger Leemans en Eric Jorink)
  • II. Perspectieven en debatten: 20 februari, 6 en 27 maart, 17 april (iedere keer een ochtend en een middag sessie), 24 april (inhaalsessie) PC Hoofthuis 1.05, Spuistraat 134. 13.15 – 16.30.
  • III. Schrijven paper: deadline 1 mei 2013
  • IV. Afsluitende bespreking: 5 juni 2013 – note location change: VOC-zaal, Oostindisch Huis (Kloveniersburgwal 48, Amsterdam)
Programma:

20 februari 2013   

10.00 – 12.30:  Jo Spaans: religiegeschiedenis

13.15 – 15.45:  Ed Jonker: herinneringscultuur

6 maart 2013

10.00 – 12.30:  Arno Witte: visuele cultuur en kunstgeschiedenis

13.15 – 15.45:  Rens Bod deze sessie is verplaatst naar 24 april

27 maart  2013

10.00 – 12.30:  Sophie Levie: geschiedenis van de literatuur

13.15 – 15.45: Frans van Lunteren & Frank Huisman: geschiedenis van medicijnen en wetenschap

17 april 2013

10. 00–12.30Hanco Jürgens: Politieke Cultuur en Begripsgeschiedenis

13.15 – 15. 45:  Anna Tijsseling: gendergeschiedenis

 24 april 2013

13.15 – 15.45:  Rens Bod: geschiedenis van de geesteswetenschappen