Cursus Cultuurhistorisch Onderzoek

Cursus Cultuurhistorisch Onderzoek

De Cursus Cultuurhistorisch Onderzoek (CCO) geeft een brede oriëntatie op het vakgebied. Promovendi nemen nader kennis van belangrijke historiografische ontwikkelingen en actuele discussies en kunnen zich voorts oriënteren op verschillende ‘ingangen’ in het cultuurhistorische onderzoek. Aan het eind van de basiscursus schrijven de promovendi een paper aansluitend bij een van de acht behandelde perspectieven. Tot slot komen de promovendi nog een dag bij elkaar om de papers onderling te bespreken. Zo hopen we te bereiken dat de cursus zorgt voor kennisverbreding, methodologische bezinning en deelname aan het lopende wetenschappelijke debat.

Het programma van de CCO 2011-2012 is als volgt:

Cursus Cultuurhistorisch Onderzoek
I. Introductie
Utrecht, 25-26 januari 201210.00-17.00o.l.v. Inger Leemans (VU) en Eric Jorink (Huygens ING)
II. Cultuurgeschiedenis in perspectief en debat
Amsterdam, 8 februari 201210.00-12.30Historische cultuur en herinneringscultuur (Maria Grever)
13.15-15.45Geschiedenis van de Humaniora (docent Rens Bod)
Amsterdam, 29 februari 201210.00-12.30Literary studies (Thomas Vaessens)
13.15-15.45Wetenschaps-en medische geschiedenis (Floris Cohen en Eddy Houwaart)
Amsterdam, 21 maart 201210.00-12.30Religiegeschiedenis (Joke Spaans)
13.15-15.45Gendergeschiedenis (Kristine Steenbergh en Anna Tijsseling)
Amsterdam, 18 april 201210.00-12.30Kunstgeschiedenis en visuele cultuur (Arno Witte)
13.15-15.45Politieke cultuur en begripsgeschiedenis (Hanco Jürgens)
III. PaperDeadline: 9 mei 2012
IV. Afsluitende bijeenkomst
Utrecht, 6 juni 201210.00-17.00o.l.v. Anne Hilde van Baal (Huizinga Instituut)