Select Page

Cursus Cultuurhistorisch Onderzoek

Cursus Cultuurhistorisch Onderzoek

De Cursus Cultuurhistorisch Onderzoek (CCO) geeft een brede oriëntatie op het vakgebied. Promovendi nemen nader kennis van belangrijke historiografische ontwikkelingen en actuele discussies en kunnen zich voorts oriënteren op verschillende ‘ingangen’ in het cultuurhistorische onderzoek. Aan het eind van de basiscursus schrijven de promovendi een paper aansluitend bij een van de acht behandelde perspectieven. Tot slot komen de promovendi nog een dag bij elkaar om de papers onderling te bespreken. Zo hopen we te bereiken dat de cursus zorgt voor kennisverbreding, methodologische bezinning en deelname aan het lopende wetenschappelijke debat.

Het programma van de CCO 2011-2012 is als volgt:

[table id=1 /]