Cursus ‘Rome lezen: de toeristische stad’

Datum: 13 t/m 27 mei 2019
Locatie: Koninklijk Nederlands Instituut te Rome
Voor: Promovendi en ReMa-studenten die lid zijn van het Huizinga Instituut (Italiaanse taalkennis niet nodig)
Studielast: 6 ECTS
Taal: Nederlands
Onderwijsvorm en toetsing: Voorbereidende opdracht; locatiegebonden groepsopdrachten; individuele presentatie; bijdrage aan discussies; afsluitend essay
Coördinatie: Prof. dr. Jan Hein Furnée (RU)
Docenten: Prof. dr. Jan Hein Furnée (RU, coordinator), Prof. dr. Harald Hendrix (KNIR, directeur) en gastdocenten
Kosten: Gratis. Voor reiskosten kan een tegemoetkoming van 175 euro worden aangevraagd
Aanmelden: Registratie via KNIR – https://www.knir.it/nl/tile/seminar-rome-lezen-2019/
Voor meer informatie kun je contact opnemen met Paul Koopman via huizinga-fgw@uva.nl of het KNIR  https://www.knir.it/nl/

Deadline aanmeldingen: 1 februari 2019

Meer info volgt.