Select Page

Cursus – Rome lezen: de toeristische stad

Datum: 2 tot 16 mei 2016
Locatie: Koninklijk Nederlands Instituut te Rome
Voor: Promovendi en ReMa-studenten die lid zijn van het Huizinga Instituut (Italiaanse taalkennis niet nodig)
Credits: 6 ECTS (beschikbaar op verzoek)
Voertaal: Nederlands
Coördinatie: Prof.dr. Jan Hein Furnée (RU)
Docenten: Prof. dr. Jan Hein Furnée (RU), prof. dr. Harald Hendrix (KNIR) en gastdocenten
Registratie: Maximum aantal deelnemers: 10
Omdat er slechts 10 plaatsen beschikbaar zijn, vragen wij geïnteresseerde promovendi en ReMa-studenten een motivatie (inclusief affiliatie) van maximaal één A4 te schrijven en te sturen naar: huizinga-fgw@uva.nl. Op basis van deze motivatie zal er een selectie plaatsvinden.
Inschrijven en motivatie insturen voor 10 januari 2016.

Geïnspireerd door het boek Steden lezen van de Duitse cultuurhistoricus Karl Schlögel richt deze cursus zich op de vraag: hoe wordt ‘de stad’ vanuit verschillende geesteswetenschappelijke en
sociaalwetenschappelijke disciplines gelezen? De stad kan worden opgevat als urbs, civitas en topos, dat wil zeggen als materiële ruimte, stedelijke samenleving en representatie. De belangrijkste intellectuele uitdaging is om deze drie dimensies op nieuwe manieren met elkaar te leren verbinden.

Om de verschillende (inter)disciplinaire benaderingen van de stad van elkaar te kunnen onderscheiden en aan elkaar te relateren, richten we ons in de cursus op het thema van de toeristische stad, met een focus op Rome. Een thema dat in het Jubeljaar 2016 met 33 miljoen verwachte bezoekers een bijzondere actualiteit zal krijgen.

In de cursus maken deelnemers op basis van programmatische teksten en case studies kennis met een breed palet aan (inter)disciplinaire invalshoeken en methodes om de impact van toerisme en pelgrimage op de ruimtelijke, sociaal-economische en culturele dynamiek van de stad te analyseren. Vervolgens zullen we aan de hand van combinaties van zelf te kiezen bronnen – bv. reisverslagen, gidsen, tijdschriften, prenten, schilderijen, foto’s, films, archieven van toeristische organisaties en lokale overheden – onderzoek doen naar de betekenis van Rome voor toeristen en de betekenis van toerisme voor Rome. In gesprekken met stadsbestuurders, journalisten, touroperators en vertegenwoordigers van de erfgoedwereld zullen we ten slotte van gedachten wisselen over de uitdagingen van de toeristische stad, en de bijdrage die wij met ons cultuurhistorische onderzoek daaraan kunnen leveren.

Klik hier voor het conceptprogramma.

Voorbereiding en opdrachten

Voorbereidende opdracht; bijdrage aan discussies; presentatie; afsluitend essay. Een en ander rond 1 maart af te stemmen op de individuele belangstelling en leerdoelen van de deelnemers.

Kosten

De overnachtingen in het KNIR zijn voor rekening van het Huizinga Instituut. Voor leden van het Huizinga Instituut is een reiskostenvergoeding tot €175,- beschikbaar. Voor maaltijden kan desgewenst gebruik worden gemaakt van de keuken in het KNIR.