Select Page

Imagining the self and the other

RMa-cursus: Imagining the Self and the Other

Datum: 2 mei 2013 –  12 juni 2013
(bijeenkomsten op 2, 8, 15 en 22 mei, en 5 juni)
Tijd: 14:00 – 17:00 u (let op; op 125 mei van 10.00 – 13.00, op 22 mei en 5 juni tot 18:00 u)
Locatie: 2 mei BG5 2.29; 08 mei BG5 2.05; 15 mei PCH 1.14; 22 mei OMHP C2.05; 5 juni OMHP E2.12; allen Amsterdam (zie adressen onderaan dit document)
Bestemd voor:  Researchmaster-studenten; promovendi kunnen als auditors deelnemen
Kosten (niet leden): € 150
Credits: 3 ECTS (certificaat op aanvraag)
Registratie

Deze cursus introduceert het verschijnsel van beeldvorming in onze westerse cultuur sinds de Middeleeuwen. Aandacht wordt besteed aan de basisbegrippen “Zelf” en “Ander”, vanuit een theoretisch perspectief en binnen een historisch kader. Tekstuele (w.o. literaire) uitingen en visuele percepties (cartografie, schilderijen, standbeelden) van identiteit en alteriteit spelen hierbij een belangrijke rol. Tevens is er aandacht voor de vorming van een Europese identiteit, en de ervaring van het ‘exotische’ die Europese reizigers met name in de zestiende eeuw ten deel viel. Deze seminar gaat ervan uit dat de manier waarop wij over onszelf en anderen denken nooit vanzelfsprekend is of neutraal, maar wordt bepaald, geconditioneerd zelfs, door een aantal culturele conventies zoals stereotypen, die eeuwenlang de beeldvorming kunnen bepalen. In deze seminar presenteren vier binnen- en buitenlandse wetenschappers hun werk, en wordt de research master student uitgedaagd om hierover in discussie te gaan, teneinde zo zijn eigen inzichten te testen voor zover deze betrekking hebben op diens eigen onderzoek. In de loop van de cursus bereidt de student een presentatie voor over een of meer van de werken die zijn gelezen en besproken, of over een eigen onderwerp (zoals eigen lopend onderzoek). Deze presentatie vormt dan de basis van het afsluitend essay voor deze cursus.

Programma:

Week I

Donderdag, 2 mei 2013, 14:00-17:00
BG5 2.29, Amsterdam

College I – Ton Hoenselaars (Universiteit Utrecht): “Inleiding”

Literatuur

  • Nancy Gail Selleck, The Interpersonal Idiom in Shakespeare, Donne, and Early Modern Culture (Houndmills: Palgrave Macmillan, 2008): (a) “Introduction: Other Selves,” pp. 1-20; (b) “Properties of a ‘Self’: Words and Things, 1580-1690,” pp. 21-55.
  • Jerrold Seigel, The Idea of the Self: Thought and Experience in Western Europe since the Seventeenth Century (Cambridge: Cambridge University Press, 2005), “Dimensions and Contexts of Selfhood,” pp. 3-44.

Week II

Woensdag, 8 mei 2013, 14:00-17:00
BG5 2.05, Amsterdam

College II – Joep Leerssen (Universiteit van Amsterdam): “Beeldvorming binnen een historisch, Europees kader”

Literatuur

  • Joep Leerssen, Spiegelpaleis Europa: Europese cultuur als mythe en beeldvorming (Nijmegen: Vantilt, 2011)

Week III

Woensdag, 15 mei 2013, 14:00-17:00
BG5 2.05, Amsterdam

College III – Peter Mason (Rome): “Distancing, displacement, disguise”

Literatuur

  • Peter Mason, Infelicities: Representations of the Exotic (Baltimore, MD, and London: Johns Hopkins University Press, 1998)

Week IV

Woensdag, 22 mei, 14:00-17:00, 17:00-18:00
OMHP C2.05, Amsterdam                        

College IV – Michael Wintle (Universiteit van Amsterdam): “‘Defining the Continent: European Othering and Identity in the Age of Enlightenment’

Literatuur         

  • M. J. Wintle, The Image of Europe: Visualizing Europe in Cartography and Iconography throughout the Ages (Cambridge: Cambridge University Press, 2009), hoofdst. 1 & 6.

Aanbevolen

  • S. Muthu, Enlightenment against Empire (Princeton: Princeton University Press, 2003).
  • S. Poeschel, “The Iconography of the Continents in the Visual Arts from the Origins to the Age of Tiepolo,” in Luisa Passerini & Marina Nordera (eds.), Images of Europe (Florence: European University) 2000), 61-83.

Week V              (27 -31 mei) Studieverlof

Week VI           

Woensdag, 5 juni, 14:00-18:00 (Hoenselaars)
OMHP E2.12, Amsterdam

Werkcollege – Presentatie over Research Essay

Week VII

Woensdag, 12 June, 18:00: deadline Research Essay (2500 woorden)

Voorbereiding, presentatie & paper

Voor elke bijeenkomst leest de student aandachtig het opgegeven materiaal, met de gedachte dat hierover tijdens het betreffende college een discussie over wordt gevolgd. Studenten kunnen op elk moment de coördinator van de cursus benaderen over de presentatie en het uiteindelijke essay (a.j.hoenselaars@uu.nl). Er is een speciale sessie voor de voorbespreking van de presentatie en het essay in Week IV (woensdag, 22 mei, 17:00-18:00).

Presentatie: 15 minuten incl. discussie in Week VI
(woensdag, 5 juni, 14:00-18:00)
Paper: 2500 woorden (hoeveelheid literatuur e.d. in overleg met coördinator)
Deadline paper: woensdag 12 juni, 18:00 uur.

Locaties

BG 5: Oudezijds Achterburgwal 233-237, 1012 DL Amsterdam
OMHP – Oudemanhuispoort: Oudemanhuispoort 4-6, 1012 CN Amsterdam
Zie ook: http://www.uva.nl/over-de-uva/de-uva-in-amsterdam/locaties/locaties.html