Anne Hilde genoot van de jaarlijkse promovendidagen van het Huizinga Instituut. Ze haalde drukbezette hoogleraren over om toch vooral naar het Woodbrookershuis in Barchem te komen om daar als referent te reageren op de presentaties van junior onderzoekers. Promovendi overtuigde ze ervan dat ze hun onderzoek veel beter konden presenteren zonder een van tevoren uitgeschreven tekst. En met de nieuwe promovendiraad discussieerde ze tot diep in de nacht over de invulling van het nieuwe onderwijsprogramma. Inmiddels zijn er veel onderzoekers op het gebied van de cultuurgeschiedenis, die beseffen dat hun samenwerking het resultaat is van hun ontmoeting in Barchem, dankzij Anne Hilde.

Anne Hilde beschikte over een unieke combinatie van een scherp analytisch inzicht en een enorme daadkracht. Haar positieve uitstraling en grote oplettendheid vergeten we nooit. Haar bijzondere persoonlijkheid heeft ons geraakt, ook tijdens haar ziekte in het afgelopen jaar.

We zullen Anne Hilde enorm missen.

 Anne Hilde van Baal