Select Page

Leesclub Vroegmoderne Cultuurgeschiedenis

Leesclub Vroegmoderne Cultuurgeschiedenis

Veel van de ateliers, cursussen en bijeenkomsten van het Huizinga Instituut zijn gericht op het bestuderen en bespreken van (recente) cultuurhistorische studies. De bespreking van historische bronnen en de mogelijke interpretaties daarvan komt daarbij wat minder aan bod. Om in die behoefte te voorzien is onlangs een leesclub samengesteld van Huizinga-promovendi en Resma-studenten die zich bezighouden met de bestudering van de vroegmoderne periode, specifiek de 17e en 18e eeuw. In de bijeenkomsten, die zich doorgaans op de VU Universiteit afspelen, buigen we ons steeds gezamenlijk over een of enkele vroegmoderne teksten, die we vanuit verschillende invalshoeken interpreteren. Een van de promovendi geeft een korte introductie op de tekst & een eerste lezing, waarna de andere aanwezigen vanuit hun eigen expertises de tekst belichten (we hebben op dit moment onderzoekers uit de literatuurhistorische hoek, specialisten op het gebied van religie, economie, politieke geschiedenis, ideeëngeschiedenis, emotiegeschiedenis). De eerste bijeenkomst hebben de roman Reinhart van E.M. Post besproken, waarbij Egbert de Haan (ResMa VU) een introductie heeft gegeven over het concept vrijheid in deze roman, mede getoetst via text mining-onderzoek.

De volgende bijeenkomst is gepland op 11 april (15uur-17uur). Dan staat de Nederlandse econoom, historicus, politicus en landmeter Cornelis Zillesen op lijst met zijn Antwoord op de vraag ‘Welke is de grond van den Nederlandschen Koophandel?”. Dit werk (ongeveer 250 pp) is uitgegeven in de Verhandelingen uitgegeven door de Hollandse Maatschappye der Weetenschappen te Haarlem [Volume 16] 1775, p. 307-548. Het is een van de drie ingezonden verhandelingen. Het werk is o.a. te vinden in google.books: http://books.google.nl/books?id=tuo4AAAAMAAJ&printsec=frontcover&hl=nl&source=gbs_ge_summary_r&cad=0#v=onepage&q&f=false

Jan Rotmans (UvA) doet de inleiding.

Voor degenen die meer van Zillesens werk willen bekijken is nog aan te raden: Wijsgeerig onderzoek, wegens Neerlands opkomst, bloei, en welvaard ; het daarop gevolgd verval, en wat de nog overgeblevene middelen van herstel zijn, zo in staatsbestuur, financien, landbouw, koophandel, zeevaart, fabrieken en industrie (1796):
http://books.google.nl/books?id=5JxAAAAAYAAJ&printsec=frontcover&hl=nl&source=gbs_ge_summary_r&cad=0#v=onepage&q&f=false Ook te vinden in EDBO (Early Dutch Books Online).

De volgende bijeenkomst zal half mei zijn (datum wordt zsm bekend gemaakt). Dan bespreken we ‘vroegmodern voorwerk’: titelpagina’s, titelplaten, verklaring der platen en drempeldichten. Elke promovendus selecteert een tekst waarvan we gezamenlijk het voorwerk gaan bespreken.

De bijeenkomsten worden doorgaans afgesloten met een borrel.

Aanmelden voor de leesclub kan bij Inger Leemans, hoogleraar cultuurgeschiedenis aan de VU: i.b.leemans@vu.nl