Select Page

Lezingenreeks – Na de bevrijding

Data: 5 – 12 – 19 – 26 februari en 5 – 12 – 19 maart 2014
Tijd: 16:00 – 18:00 uur
Locatie: verschillende historische gebouwen in Amsterdam
Sprekers: Ilse Raaijmakers, Helen Grevers, Edwin Praat, Bram Mellink, Abel Streefland, Friso Hoeneveld, Christie Miedema, Paul Bijl, Sophie Elpers
Moderator: Peter Romijn / David Barnouw
Kosten: individuele lezingen zijn gratis toegankelijk voor promovendi en research masterstudenten van het Huizinga Instituut. Andere geïnteresseerden betalen € 150,- voor de hele reeks (AUV-leden en FGw-medewerkers € 105,-)
Aanmelden: via illustereschool-fgw@uva.nl, onder vermelding van je lidmaatschap van het Huizinga Instituut en de titels van de lezing(en) waaraan je wilt deelnemen.
Meer informatie: zie voor het complete programma-overzicht http://www.is.uva.nl/

‘De oorlog is nog niet voorbij!’ – met die woorden waarschuwden kranten de Nederlanders in 1945 dat ze nu wel bevrijd waren, maar dat ze nu de vrede moesten winnen. Het ging daarbij om herstel en wederopbouw van de door de oorlog geschonden samenleving, maar niet minder om het zoeken naar nieuwe vormen en gedachten. Bovendien was het belangrijk om de herinnering aan de ervaringen van geweld, onderdrukking en vervolging een plaats te geven. Nu, bijna zeventig jaar later, is het onderzoek naar de gevolgen van de Tweede Wereldoorlog onverminderd actueel.In deze reeks willen wij een nieuwe generatie historici aan het woord laten, die als promovendus of als postdoc onderzoek doen naar de gevolgen van de oorlog voor economie, jeugd, cultuur en politiek. De focus ligt op Nederland zelf, dat onderdeel van het naoorlogse Europa werd, maar ook strijd voerde om de toekomst van overzeese gebieden

Deze zeven lezingen, georganiseerd door de Illustere School in samenwerking met het Huizinga Instituut en het NIOD Instituut voor Oorlogs-, Holocaust- en Genocidestudies, zijn verbonden aan de televisieserie Na de bevrijding die de NTR vanaf 31 januari uitzendt. Terwijl in de televisieserie de laatste ooggetuigen aan het woord komen, spreken in de lezingenreeks juist jonge onderzoekers met de nieuw verworven wetenschappelijke kennis over deze periode. Na iedere uitzending op vrijdag vindt op woensdagmiddag op een historische locatie in Amsterdam een college plaats, dat dieper ingaat op het thema. Iedere bijeenkomst begint met korte presentatie van de regisseur van de aflevering die dan centraal staat. Vervolgens krijgt het publiek de gelegenheid om vragen te stellen.

Moderators

Alle bijeenkomsten op één na worden ingeleid en gecoördineerd door prof. dr. Peter Romijn. De bijeenkomst van 5 februari wordt gecoördineerd door drs. David Barnouw.

Prof. dr. Peter Romijn, bijzonder hoogleraar Geschiedenis van de Twintigste Eeuw aan de UvA, in het bijzonder betreffende het openbaar bestuur in tijden van oorlog en crisis. Daarnaast is hij Directeur Onderzoek van het NIOD, Instituut voor Oorlogs-, Holocaust en Genocide Studies. Hij heeft gepubliceerd over de bestraffing van collaboratie in het naoorlogse Nederland, ambtelijke collaboratie tijdens de bezetting en de geschiedenis van de Jodenvervolging.

Drs. David Barnouw, studeerde Politieke en sociale wetenschappen aan de Universiteit van Amsterdam. Na werkzaam geweest te zijn op het IISG en de Universiteit van Leiden, is hij sinds 1979 als wetenschappelijk medewerker verbonden aan het NIOD. Sinds 1996 is hij tevens persvoorlichter en woordvoerder van het instituut.

Programma

De eerste drie kwartier van iedere bijeenkomst zijn gereserveerd voor de regisseur van de tv-aflevering. Daarna komt of komen de wetenschappers aan het woord

  • Woensdag 5 februari: Thuiskomst(regisseur: Gerda Jansen Hendriks) door Ilse Raaijmakers. Locatie: Hollandsche Schouwburg, Walter Susskindzaal
  • Woensdag 12 februari: Afrekening (regisseur: Paul Ruigrok) door Helen Grevers. Locatie: De Industrieele Groote Club (IGC)
  • Woensdag 19 februari: Verloren Jeugd (regisseur: Suzanne Raes) door Bram Mellink en Edwin Praat. Locatie: Vossius Gymnasium, Aula
  • Woensdag 26 februari: Alles moet anders (regisseur: Suzanne Raes) door Friso Hoeneveld en Abel Streefland. Locatie: Agnietenkapel
  • Woensdag 5 maart: Koude Oorlog (regisseur: Paul Ruigrok) door Christie Miedema. Locatie: Felix Meritis
  • Woensdag 12 maart: Ver van huis (regisseur: Gerda Jansen Hendriks) door dr. Paul Bijl. Locatie: Tropenmuseum, Mauritszaal
  • Woensdag 19 maart: Wederopbouw (regisseur: Femke Veltman) door Sophie Elpers, Locatie: PC Hoofthuis, Spuistraat 134, zaal 1.04 (NB: dit is een zaalwijziging)