Select Page

Masterclass – Lynn Hunt (UCLA)

The Enlightenment and the Origins of Religious Toleration

Bestemd voor: promovendi en gevorderde RMA-studenten
Urenbelasting: 1 ECTS
Datum: 25 en 26 oktober 2011
Tijd: 25 oktober 20.00-22.00 en 26 oktober 9.30-12.15 (aansluitend lunch)
Locatie: Amsterdam 25 oktober Felix Meritis en 26 oktober Bungehuis 1.01
Kosten (niet-leden): € 50
Maximum aantal deelnemers: 10

Voor de promovendi van het Huizinga Instituut en andere geïnteresseerde (Research)Masterstudenten en promovendi organiseert het Huizinga Instituut, i.s.m. prof.dr. Inger Leemans een Master Class met Lynn Hunt, , hoogleraar moderne Europese geschiedenis aan de Universiteit van Californië in Los Angeles. Na kennismaking met het werk van Hunt via bestudering van haar recente werk en het bijwonen van een publiekslezing, wordt studenten en promovendi de mogelijkheid wordt geboden om met Lynn Hunt van gedachten te wisselen over uiteenlopende thema’s uit haar onderzoek, zoals de verbeelding van religie als maatschappelijk systeem, religieuze tolerantie, de interactie tussen culturele, religieuze en politieke regimes, de uitvinding van mensenrechten, en de recente academische en publieksdebatten over de Verlichting.

De Burgerhartlezing is een jaarlijks lezing die wordt georganiseerd door de werkgroep Achttiende Eeuw om een bijdrage te leveren aan het actuele debat over de Verlichting. De vierde Burgerhartlezing over de actualiteit van de Verlichting zal op dinsdag 25 oktober 2011 in Felix Meritis worden gehouden door Prof. dr. Lynn Hunt. Professor Hunt publiceerde recent Inventing Human Rights  en zij is co-auteur van twee recente studies over de verbeelding van religie in de vroege Verlichting. Daarin staat heet veeldelige Cérémonies et coutumes religieuses de tous les peuples du monde (Amsterdam 1723). centraal, waarin voor het eerst vanuit een vergelijkend perspectief de grote verscheidenheid aan religies op de wereld in beeld wordt gebracht. In haar lezing zal Hunt laten zien hoe die nieuwe kosmopolitische blik op religieuze verscheidenheid bij deze denkers ook een grotere tolerantie ten aanzien van religieus andersdenkenden tot gevolg had.

Opdracht:

Van de studenten wordt verwacht dat zij van te voren kennisnemen van in ieder geval de meest recente werken van Lynn Hunt:

The Book that Changed Europe: Picart & Bernhard’s Religious Ceremonies of the World, Cambridge, Mass. 2010;
Inventing Human Rights: A History, New York 2007;

Deelnemers wonen de Burgerhartlezing bij en bereiden een aantal vragen of discussiepunten voor die aan Lynn Hunt voorgelegd kunnen worden. In onderling overleg wordt op de ochtend van de 26e besloten welke onderwerpen het meest geschikt zijn om aan de orde te laten komen.

Voertaal: Engels

Programma:

* Dinsdag        25 Oktober

Burgerhartlezing Lynn Hunt: Verlichting en de oorsprong van religieuze tolerantie

20.00 Felix Meritis, Amsterdam                  

http://www.felix.meritis.nl               

——————————————————————                      

*  Woensdag   26 Oktober            

Masterclass Lynn Hunt

Bungehuis, 9.30 – 12.15

9.30 – 10.00 O.l.v. Inger Leemans, Susan Legêne, Koen Goudriaan en Eric Jorink wordt met alle aanwezige studenten en promovendi overlegd over welke onderwerpen zij graag aan bod willen laten komen.

10.-00 – 10.30 Masterstudenten van de het traject ‘Cultuur & Macht’ presenteren hun bevindingen aan Lynn Hunt. Zij hebben onderzoek gedaan naar politieke, religieuze en culturele regimes en leggen aan Lynn Hunt de vraag voor in hoeverre de door haar beschreven historische ontwikkelingen te analyseren zijn in termen van regime en regimewisseling.

10.30-11.00 Plenaire discussie over regimes en regimewisselingen

11.00-12.15 Algemene plenaire discussie.

12.15 Lunch