Select Page

Eelco Boss MA

PhD candidate

Area(s) of interest: Dutch History, Identity, Modern & Contemporary History, Popular Culture

Cohort/Start PhD: 2020-2021

Jeugd in opstand? De tegencultuur van de jaren zestig en haar invloed op de ‘alternatieve’ jeugdhulpverlening, 1968-1982

Open University
Promotor(es): Prof. dr. G Blok
Aanstelling: vanaf november 2020

Het onderzoek richt zich op de invloed die de hervormingsdrang van de jaren zestig heeft gehad op de jeugdhulpverlening tijdens de ‘lange jaren zeventig’. De hypothese is dat in deze periode een fundamenteel spanningsveld binnen de jeugdhulpverlening een climax bereikte, namelijk die tussen de moeilijk verenigbare doelstellingen van disciplinering enerzijds, en emancipatie van jongeren anderzijds. Daarnaast heeft het onderzoek ten doel om deze ontwikkelingen te plaatsen in het debat over de doorwerking van de maatschappijkritiek uit de jaren zestig in diverse sectoren van de Nederlandse samenleving. In hoeverre leidden de idealen van de hervormers van toen tot blijvende vernieuwingen?