Select Page

Jacques Koppenol

PhD candidate

E-mail: j.t.j.koppenol@uu.nl

Area(s) of interest: Educational Studies & Public History

Cohort/Start PhD: 2022-2023

Erasmus motivator: de Gesprekken als pedagogisch-didactisch instrument

Utrecht University

Supervisors: Els Stronks en Arnoud Visser

Dit project onderzoekt een eeuwenoud probleem dat Erasmus doeltreffend onderving in zijn Gesprekken (de Colloquia): het motiveren van jongeren voor het leren van een vreemde taal. Deze door Erasmus ontworpen innovatieve onderwijsmethode verdient nadere bestudering omdat hij conceptuele inzichten over motivatie toepaste in de praktijk. Dit interdisciplinaire onderzoek verschaft enerzijds zicht op een historische casus van bewezen succesvolle motiveringsstrategieën in het vreemdetalenonderwijs en biedt anderzijds een nieuw perspectief op de hedendaagse en vergelijkbare problematiek binnen het huidige vreemdetalenonderwijs.