Select Page

Lara Offermans MA

PhD candidate

E-mail: lara.offermans@huygens.knaw.nl

Area(s) of interest: Dutch History, Early Modern History, Religious History & Theology

Cohort/Start PhD: 2023-2024

Het Menniste Haarlem

Huygens instituut – KNAW / Leiden University
Supervisors: Prof. Dr. H.G.M. Jorink, Prof. dr. Y.L. Bleyerveld, Prof. dr. F.H. van Lunteren
Duration of appointment: 2024-2028

In de ontwikkeling en bloei die Haarlem gedurende de zeventiende en deel van de achttiende eeuw meemaakt, blijkt de doopsgezinde minderheid een ongekend grote rol te spelen. Veel mennonieten vestigen zich in tweede helft van de zestiende eeuw in de Noord-Hollandse stad en dragen hiermee enorm bij aan de handel, kunsten en kennisvergaring in Haarlem, welke in dit onderzoek uiteengezet en geanalyseerd zullen worden.

Het doel van dit onderzoek is deze Haarlemse doopsgezinde gemeenschap letterlijk en figuurlijk in kaart te brengen, mede op basis van primair bronnenonderzoek en digitale netwerkanalyses. Daarnaast wordt onderzocht waarom juist deze gemeenschap kon uitgroeien van een gemarginaliseerde groep tot voorloper in het verlichtte gedachtengoed, met zeer vooruitstrevend ideeën en praktijken op het gebied van Bijbelkritiek, wetenschap, en kunst- en boekproductie.