Select Page

Promovendisymposium najaar 2011

Bestemd voor: Promovendi
Urenbelasting: 1 ECTS (met eigen presentatie  3 ECTS)
Data: 6 en 7 oktober 2011
Locatie: Barchem
Kosten (niet-leden): tweedaags arrangement € 150,00

Opzet symposium

Tijdens dit symposium presenteren derdejaars promovendi van diverse universiteiten (een deel van) hun onderzoek. In deze presentatie komen het doel, de probleemstelling en de gebruikte methode van onderzoek aan de orde. Ook reeds gesignaleerde problemen kunnen naar voren gebracht worden. Op de presentatie wordt in eerste instantie gereageerd door een referent, die door de promovendus zelf wordt uitgenodigd en die van te voren van de inhoud van de voordracht op de hoogte is gebracht. Daarna is er discussie met alle aanwezigen.

Voor wie?

Het promovendisymposium is primair bedoeld voor derdejaars promovendi. Omdat het symposium een goede introductie vormt op het onderzoek dat binnen het Huizinga Instituut verricht wordt, zijn eerstejaars promovendi van harte uitgenodigd om het symposium bij te wonen. Tweede- en vierdejaarspromovendi zijn ook welkom om deel te nemen, maar aan hen kan een bijdrage in de kosten worden gevraagd.

Programma najaar 2011