Select Page

Promovendisymposium voorjaar 2012

Bestemd voor: Promovendi
Urenbelasting: 1 ECTS (met eigen presentatie  3 ECTS)
Data: maandag 16 en dinsdag 17 april 2012
Locatie: Hampshire Hotel ’t Hof van Gelre in Lochem
Kosten (niet-leden): tweedaags arrangement € 150,00
Registratie

Opzet symposium

Tijdens dit symposium presenteren derdejaars promovendi van diverseuniversiteiten (een deel van) hun onderzoek. In deze presentatie komen het doel, de probleemstelling en de gebruikte methode van onderzoek aan de orde. Ook reeds gesignaleerde problemen kunnen naar voren gebracht worden. Op de presentatie wordt in eerste instantie gereageerd door een referent, die door de promovendus zelf wordt uitgenodigd en die van te voren van de inhoud van de voordracht op de hoogte is gebracht. Daarna is er discussie met alle aanwezigen.

Voor wie?

Het promovendisymposium is primair bedoeld voor derdejaars promovendi. Omdat het symposium een goede introductie vormt op het onderzoek dat binnen het Huizinga Instituut verricht wordt, zijn eerstejaars promovendi van harte uitgenodigd om het symposium bij te wonen. Tweede- en vierdejaarspromovendi zijn ook welkom om deel te nemen, maar aan hen kan een bijdrage in de kosten worden gevraagd.

Programma

Klik hier voor het programma voor het promovendisymposium.

Wegens de verbouwing van het Woodbrookershuis vindt het symposium niet in Barchem plaats. Als alternatief is gekozen voor  Hampshire Hotel ’t Hof van Gelre in Lochem.

Hampshire Hotel – ‘t Hof van Gelre
Nieuweweg 38
7241 EW Lochem