Select Page

Promovendisymposium najaar 2013

Promovendisymposium

Datum: 28-29 oktober 2013
Tijd: 10 – 18 h
LocatieNIAS, Wassenaar
Credits: 3 ECTS (met eigen presentatie); 1 ECTS (toehoorder)
Bestemd voor: Exclusief voor promovendi, lid het Huizinga Instituut
Registratie

Opzet symposium

Tijdens dit symposium presenteren derdejaars promovendi van diverse universiteiten (een deel van) hun onderzoek. In deze presentatie komen het doel, de probleemstelling en de gebruikte methode van onderzoek aan de orde. Ook reeds gesignaleerde problemen kunnen naar voren gebracht worden. Op de presentatie wordt in eerste instantie gereageerd door een referent, die door de promovendus zelf wordt uitgenodigd en die van te voren van de inhoud van de voordracht op de hoogte is gebracht. Daarna is er discussie met alle aanwezigen.

Voor wie?

Het promovendisymposium is primair bedoeld voor derdejaars promovendi om hun onderzoek te presenteren. Omdat het symposium een goede introductie vormt op het onderzoek dat binnen het Huizinga Instituut verricht wordt, zijn eerstejaars promovendi van harte uitgenodigd om het symposium bij te wonen. Tweede- en vierdejaars promovendi, evenals stafleden van het Huizinga Instituut, zijn ook van harte welkom.

Programma

(ook te downloaden als PDF)

Maandag 28 oktober

12:00    ontvangst met LUNCH

Middagprogramma – Chair: dr. Boudien de Vries (UvA)

13:00    opening door Michael Wintle (directeur Huizinga Instituut)

13.15    Trudelien van t Hof: De ‘gematigde middenweg’ in beweging. Romeyn de Hooghe’s (1645-1708) dubbelzinnige beoordeling van rede en openbaring in zijn Hieroglyphica
Referent: prof. dr. Joris van Eijnatten (UU)

14.15    Loes Rusch: The Zeeland Suite (1977): Jazz, public funding and national narratives
Referent: dr. Stephen Amico (UvA)

15.15    THEE

15.45    Berthe Jansen: The impact of Buddhist monasticism on Tibetan society and culture
Referent: dr. Françoise Robin (INALCO, Paris)

16.45    PROMOVENDIRAAD

19:00    DINER

Dinsdag 29 oktober – Chair: dr. Tessel M. Bauduin (Huizinga Instituut)

10.00    Camille Creyghton: De receptie van Jules Michelet in de Franse historiografie. Tussen academische herinneringscultuur en politiek engagement
Referent: prof. dr. Ed Jonker (UU)

11.00    Ingrid Kloosterman: ‘The Unifying Ganzfeld’: experimental methodologies in Dutch parapsychology 1971-1986
Referent: dr. Maarten Derksen (RUG)

12.00    LUNCH

13.00    Frank Daudeij: Dienaren der duisternis: Het ambt van zedentuchtmeester in een vry bestier
Referent: prof. dr. Wijnand Mijnhardt (UU)

14.00    Timo Bolt: Evidence-Based Medicine: the myth of the loss of professional autonomy
Referent: prof. dr. Wijnand Mijnhardt (UU)

15.00    THEE

15.30    Abel Streefland: “Geen tijd voor politiek geleuter!” Het ultracentrifugeproject onder druk, 1955-1961.
Referent: prof. dr. Ir. Geert Verbong (TUE)

16.30    afsluiting en BORREL  met het Huizinga Programma Team