Select Page

Promovendisymposium voorjaar 2013

Bestemd voor: Promovendi, lid van het Huizinga Instituut
Urenbelasting: 1 ECTS (met eigen presentatie  3 ECTS)
Data: maandag 22, dinsdag 23 en woensdag 24 april 2013
Locatie: Hoorneboeg, Hoorneboeg 5, 1213 RE Hilversum
Kosten (niet-leden): driedaags arrangement € 225,00
Registratie

Opzet symposium

Tijdens dit symposium presenteren derdejaars promovendi van diverse universiteiten (een deel van) hun onderzoek. In deze presentatie komen het doel, de probleemstelling en de gebruikte methode van onderzoek aan de orde. Ook reeds gesignaleerde problemen kunnen naar voren gebracht worden. Op de presentatie wordt in eerste instantie gereageerd door een referent, die door de promovendus zelf wordt uitgenodigd en die van te voren van de inhoud van de voordracht op de hoogte is gebracht. Daarna is er discussie met alle aanwezigen.

Voor wie?

Het promovendisymposium is primair bedoeld voor derdejaars promovendi. Omdat het symposium een goede introductie vormt op het onderzoek dat binnen het Huizinga Instituut verricht wordt, zijn eerstejaars promovendi van harte uitgenodigd om het symposium bij te wonen. Tweede- en vierdejaarspromovendi zijn ook van harte welkom.

Programma

Maandag 22 april

10:30      ontvangst

11:00      opening door prof. dr. Michael Wintle, directeur

11:15     David Duindam: The Hollandsche Schouwburg as spatial memory and contested heritage of the Shoah
Referent: prof. dr. Ann Rigney (UU)

12:15      LUNCH

13.15     Sara Polak: “The World We Live In Today Is Franklin Roosevelt’s World” – The Creation of Franklin D. Roosevelt’s Public Image in American Cultural Memory
Referent: prof. dr. Ann Rigney (UU)

14.15      Linda Bleijenberg: The primitive hut as a legitimizing construct in architectural discourse, 1750-1850
Referent: dr. Petra Brouwer (UvA)

15.15      THEE

15.45      Marieke Lefeber: Achttiende-eeuwse bellenspeelklokmuziek in Nederland
Referent: dr. Rudolf Rasch (UU)

16.45      Marrigje Rikken: Vlaamse dierenspecialisten in Praag rond 1600
Referent: dr. Madelon Simons (UvA)

18:30      DINER

20.00      Promovendiraad

Dinsdag 23 april

10.00      Laurens Ham: Professional en provocateur. De verbeelding van het moderne schrijverschap in Nederland
Referent: prof. dr. Odile Heynders (Tilburg University)

11.00      Arjo Roersch van de Hoogte: Colonial Agro-Industrialism: Commerce, science and industry in the Dutch Golden Alkaloid Age, 1850-1940
Referent: dr. ir. Harro Maat (Wageningen UR)

12.00      LUNCH

13.00      Pieter de Bruin: Traces and places of the Holocaust A comparison of English and Dutch heritage educational resources
Referent: prof. dr. Kees Ribbens (Erasmus Universiteit / NIOD)

14.00      Azadeh Achbari: Troubled Waters, Clearing Skies: boundary disputes and the struggle for authority in 19th-century meteorology
Referent: prof. dr. Klaas van Berkel (RUG)

15.00      THEE

15.30      Anne-Marieke van der Wal: Singing of Slavery, Performing the Past. The Folksongs of the Cape Coloured Community in Post-Emancipation and Post-Apartheid South Africa
Referent: dr. Ester Captain (UU)

16.30      Marrigje Paijmans: ‘De tong slaet yzerklanck, en slibbert onder ’t spreken’ – Retorica en parrhêsia in Joost van den Vondels Peter en Pauwels (1641)
Referent: prof. dr. Frans-Willem Korsten (UL)

18.00      DINER

Woensdag 24 april

10.00      Elisa Goudriaan: Florentijnse patriciërs en hun bijdrage aan het culturele succes en de sociaal-politieke representatie van het Medici-hof (1600-1670)
Referent: dr. Arno Witte (UvA)

11.00      Suze Zijlstra: Toenemende segregatie. Afrikaanse slaven en Europese kolonisten in zeventiende-eeuws Suriname
Referent: prof. dr. Alex van Stipriaan (EUR)

12.00      LUNCH

13.00      Friso Hoeneveld: Sizoo, een Nederlands fysicus in de Koude Oorlog
Referent: dr. David Baneke (VU)

14.00      Geerte Savenije: Imagining the slavery past and discussing its significance using heritage.Referent: dr. Arie Wilschut (HvA)

15.00      Afronding & THEE