Select Page

Promovendisymposium voorjaar 2014

Promovendisymposium

Datum: 14, 15 en 16 (optioneel) april 2014
Tijd: 10 – 18 h
LocatieHoorneboeg, Hilversum
Credits: 3 ECTS (met eigen presentatie); 1 ECTS (toehoorder)
Bestemd voor: Exclusief voor promovendi, lid het Huizinga Instituut 
Programma Promovendisymposium 14-15 april 2014

Registreren

Opzet symposium

Tijdens dit symposium presenteren derdejaars promovendi van diverse universiteiten (een deel van) hun onderzoek. In deze presentatie komen het doel, de probleemstelling en de gebruikte methode van onderzoek aan de orde. Ook reeds gesignaleerde problemen kunnen naar voren gebracht worden. Op de presentatie wordt in eerste instantie gereageerd door een referent, die door de promovendus zelf wordt uitgenodigd en die van te voren van de inhoud van de voordracht op de hoogte is gebracht. Daarna is er discussie met alle aanwezigen.

Voor wie?

Het promovendisymposium is primair bedoeld voor derdejaars promovendi om hun onderzoek te presenteren. Omdat het symposium een goede introductie vormt op het onderzoek dat binnen het Huizinga Instituut verricht wordt, zijn eerstejaars promovendi van harte uitgenodigd om het symposium bij te wonen. Tweede- en vierdejaars promovendi, evenals stafleden van het Huizinga Instituut, zijn ook van harte welkom.