Select Page

Promovendisymposium najaar 2014

Promovendisymposium

Datum: 14 en 15 oktober 2014
Tijd: 10 – 18 h
LocatieHoorneboeg, Hilversum
Credits: 3 ECTS (met eigen presentatie); 1 ECTS (toehoorder)
Bestemd voor: Exclusief voor promovendi die lid zijn van het Huizinga Instituut
Registreren

Opzet symposium

Tijdens dit symposium presenteren derdejaars promovendi van diverse universiteiten (een deel van) hun onderzoek. In deze presentatie komen het doel, de probleemstelling en de gebruikte methode van onderzoek aan de orde. Ook reeds gesignaleerde problemen kunnen naar voren gebracht worden. Op de presentatie wordt in eerste instantie gereageerd door een referent, die door de promovendus zelf wordt uitgenodigd en die van te voren van de inhoud van de voordracht op de hoogte is gebracht. Daarna is er discussie met alle aanwezigen. Voor wie? Het promovendisymposium is primair bedoeld voor derdejaars promovendi om hun onderzoek te presenteren. Omdat het symposium een goede introductie vormt op het onderzoek dat binnen het Huizinga Instituut verricht wordt, zijn eerstejaars promovendi van harte uitgenodigd om het symposium bij te wonen. Tweede- en vierdejaars promovendi, evenals stafleden van het Huizinga Instituut, zijn ook van harte welkom.

conceptprogramma

Dinsdag 14 oktober

Chair: Drs. Paul Koopman (UvA)

12:00 LUNCH

13:00 Opening

13.15 Floris Solleveld, Styles of Reasoning in the History of the Humanities. Referent: Prof. dr. Wijnand Mijnhardt (UU)

14.15 Sabine Muller, Netwerken rond de Amsterdamse schouwburg 1637-1672. Referent: Dr. Anna de Haas

15.15 THEE

15.45 Niels van Poecke, De Banjo Gereanimeerd: De Nederlandse Indie-Folk Scene als Participatiecultuur. Referent: Prof. dr. Justus Uitermark (EUR)

16.45 Margriet Fokken, Beyond being kantraki. Identity, Community and Family at the Suriname Plantations, 1873-1921. Referent: Prof. Liz Buettner (UvA)

19.00 DINER

Woensdag 15 oktober

Chair: Prof. dr. Michael Wintle (UvA)

10.30 Vergadering Promovendiraad

11:30 Sanne Ravensbergen, Brandmerken, opknopen of potong tangan? Oosterse en Westerse straffen ter discussie in Nederlands-Indië 1819-1916. Referent: Prof. dr. Keebet von Benda-Beckmann (Max-Planck-Institut für ethnologische Forschung)

12.30 LUNCH

13.30 Inspraakvergadering Huizinga jubeljaar

14.30 Sophie Reinders, Wie wil trouwen, zingt?’ Jongerencultuur in vrouwenalba amicorum. Referent: Prof. dr. Els Stronks (UU)

15.30 THEE

16.00 Jan Rotmans, Een modern historisch bewustzijn? Vooruitgang en verval in de verlichtingshistoriografie van Cornelis Zillesen. Referent: Prof. dr. Judith Pollmann (LEI)

17.00 BORREL + afsluiting