Select Page

RMa-cursus – Imagining the Self and the Other

Imagining the Self and the Other

Data: 6 maart 2015 – 22 mei 2015 (bijeenkomsten op 6, 13 en 27 maart, 10 en 24 april. 1 mei  en 22 mei (bespreking van de essays)
Tijd: 13:00-16:00 (let op: op 6 maart van 10:00 – 13:00)
Locatie: 6 maart OMHP C 0.23; 13 maart BH 4.01; 27 maart BH 0.15; 10 april BH 0.04; 24 april BH 0.04; 1 mei  PCH 6.05; 22 mei OMHP C 2.23; allen Amsterdam (zie adressen onderaan dit document)
Bestemd voor: Researchmaster-studenten; promovendi kunnen als auditors deelnemen
Kosten (niet leden): € 150
Credits: 3 ECTS (certificaat op aanvraag)
Coordinator: Yolanda Rodríguez Pérez (UvA, y.rodriguezperez@uva.nl)
Gast docenten: Ton Hoenselaars, Lotte Jensen, Joep Leerssen, Michael Wintle
Registration
Note: This course fully booked, please send an e-mail to huizinga-fgw@uva.nl with your name, university and research school. We will put you on our waiting list.

Deze cursus introduceert het verschijnsel van beeldvorming in onze westerse cultuur sinds de Middeleeuwen. Aandacht wordt besteed aan de basisbegrippen “Zelf” en “Ander”, vanuit een theoretisch perspectief en binnen een historisch kader. Tekstuele (waaronder literaire) uitingen en visuele percepties (cartografie, schilderijen, standbeelden) van identiteit en alteriteit spelen hierbij een belangrijke rol. Tevens is er aandacht voor de vorming van een Europese identiteit, en de ervaring van het ‘exotische’ die Europese reizigers met name in de zestiende eeuw beleefden. Dit seminar gaat ervan uit dat de manier waarop wij over onszelf en anderen denken nooit vanzelfsprekend is of neutraal, maar wordt bepaald, geconditioneerd zelfs, door een aantal culturele conventies zoals stereotypen die eeuwenlang de beeldvorming kunnen bepalen. In dit seminar presenteren vier wetenschappers hun werk, en wordt de research masterstudent uitgedaagd om hierover in discussie te gaan, teneinde zo zijn eigen inzichten te testen voor zover deze betrekking hebben op diens eigen onderzoek. In de loop van de cursus bereidt de student een presentatie voor over een of meer van de werken die zijn gelezen en besproken, of over een eigen onderwerp (zoals eigen lopend onderzoek). Deze presentatie vormt dan de basis van het afsluitend essay voor deze cursus.

Programma

Week I
Vrijdag, 6 maart 2015, 10:00-13:00
OMHP C 0.23, Amsterdam

College I – Ton Hoenselaars (Universiteit Utrecht): “Inleiding”

Literatuur

  • Nancy Gail Selleck, The Interpersonal Idiom in Shakespeare, Donne, and Early Modern Culture (Houndmills: Palgrave Macmillan, 2008): (a) “Introduction: Other Selves,” pp. 1-20; (b) “Properties of a ‘Self’: Words and Things, 1580-1690,” pp. 21-55.
  • Jerrold Seigel, The Idea of the Self: Thought and Experience in Western Europe since the Seventeenth Century (Cambridge: Cambridge University Press, 2005), “Dimensions and Contexts of Selfhood,” pp. 3-44.

Week II
Vrijdag, 13 maart 2015, 13:00-16:00
BH 4.01, Amsterdam

College II – Joep Leerssen (Universiteit van Amsterdam): “Beeldvorming binnen een historisch, Europees kader”

Literatuur

  • Joep Leerssen, Spiegelpaleis Europa: Europese cultuur als mythe en beeldvorming (Nijmegen: Vantilt, 2011)

Week III
Vrijdag, 27 maart 2015, 13:00-16:00
BH 0.15, Amsterdam

College III – Michael Wintle (Universiteit van Amsterdam): “‘Defining the Continent: European Othering and Identity in the Age of Enlightenment’

Literatuur         

  • M. J. Wintle, The Image of Europe: Visualizing Europe in Cartography and Iconography throughout the Ages (Cambridge: Cambridge University Press, 2009), hoofdst. 1 & 6.

Aanbevolen

  • S. Muthu, Enlightenment against Empire (Princeton: Princeton University Press, 2003).
  • S. Poeschel, “The Iconography of the Continents in the Visual Arts from the Origins to the Age of Tiepolo,” in Luisa Passerini & Marina Nordera (eds.), Images of Europe (Florence: European University) 2000), 61-83.

Week IV

Vrijdag, 10 april 2015, 13:00-16:00 + voorbespreking presentatie (15:00-16:00)
BH 0.04, Amsterdam

College IV – Lotte Jensen (Radboud Universiteit Nijmegen): ‘The shaping of a Dutch identity in a European context’

Literatuur         

  • Lotte Jensen, ‘The Dutch against Napoleon. Resistance literature and national identity, 1806-1813’. In: Journal of Dutch Literature vol.2, nr. 2 (2011), 5-26.
  • Primaire bron (nader bekend te maken)

Week V

Vrijdag, 24 april 2015, 13:00-16:00 (Rodríguez Pérez)
BH 0.04, Amsterdam

Werkcollege – Presentatie over Research Essay

Week VI

Vrijdag, 1 mei 2015, 13:00-16:00 (Rodríguez Pérez)
BH PCH 6.05

Werkcollege – Presentatie over Research Essay

Maandag 11 mei, voor 09.00 uur: deadline Research Essay (2500 woorden)

Week VII          

Vrijdag 22 mei, 11:00-14:00 Aftermath (bespreking essays)
OMHP C 2.23

Voorbereiding, presentatie & paper

Voor elke bijeenkomst leest de student aandachtig het opgegeven materiaal, met de gedachte dat hierover tijdens het betreffende college een discussie wordt gevoerd. Studenten kunnen op elk moment de coördinator van de cursus benaderen over de presentatie en het uiteindelijke essay (y.rodriguezperez@uva.nl). Er is een speciale sessie voor de voorbespreking van de presentatie en het essay in Week IV (vrijdag 10 april, 15:00-16:00).

Presentatie: 15 minuten incl. discussie in Week V (vrijdag 24 april 13-16:00).
Paper: 2500 woorden (hoeveelheid literatuur e.d. in overleg met coordinator)
Deadline paper: maandag 11 mei, 09:00.

Locaties

BH – Bungehuis
Spuistraat 210
1012 VT Amsterdam

OMHP – Oudemanhuispoort
Oudemanhuispoort 4-6
1012 CN Amsterdam

PCH – PC Hoofthuis
Spuistraat 134
1012 VB Amsterdam

Zie ook: http://www.uva.nl/over-de-uva/de-uva-in-amsterdam/locaties/locaties.html