Select Page

Cursus Rome lezen: de toeristische stad

Rome lezen: de toeristische stad

Datum: 15 t/m 30 mei 2017
Locatie: Koninklijk Nederlands Instituut te Rome
Voor: Promovendi en ReMa-studenten die lid zijn van het Huizinga Instituut (Italiaanse taalkennis niet nodig)
Studielast: 6 ECTS
Taal: Nederlands
Onderwijsvorm en toetsing: Voorbereidende opdracht; locatiegebonden groepsopdrachten; individuele presentatie; bijdrage aan discussies; afsluitend essay
Coördinatie: Prof. dr. Jan Hein Furnée (RU)
Docenten: Prof. dr. Jan Hein Furnée (RU, coordinator), Prof. dr. Harald Hendrix (KNIR, directeur) en gastdocenten
Kosten: Gratis. Voor reiskosten kan een tegemoetkoming van 175 euro worden aangevraagd
Aanmelden: Via het KNIR (voor aanmeldknop zie onderaan deze pagina)    
Poster Cursus Rome Lezen 2017

Deadline aanmeldingen: 10 januari 2017

Sinds de klassieke oudheid is Rome vrijwel onafgebroken bezocht, bewonderd en soms bekritiseerd door pelgrims, reizigers en toeristen. Welke impact heeft dit gehad op de geschiedenis van de stad – op te vatten als de interactie tussen de gebouwde ruimte (urbs), sociaal-economische structuur (civitas) en beeldvorming (topos)? Welke impact heeft de complexe geschiedenis van de stad, op haar beurt, gehad op veranderende verwachtingen,  gedrag en ervaring van toeristen?  Welke plaatsen, actoren en media hebben daarbij een sturende rol gespeeld? Hoe kunnen we als cultuurhistorici deze historische dynamiek onderzoeken door de stad en de stadsgeschiedenis op nieuwe manieren te leren lezen? Wat is het belang van dit onderzoek voor de huidige toeristische sector en stedelijke maatschappij?

In de cursus maken deelnemers op basis van programmatische teksten en case studies kennis met een breed palet aan (inter)disciplinaire invalshoeken en methodes om de impact van toerisme en pelgrimage op de ruimtelijke, sociaal-economische en culturele dynamiek van de stad te analyseren. Vervolgens zullen we aan de hand van combinaties van zelf te kiezen bronnen – bv. reisverslagen, gidsen, tijdschriften, prenten, schilderijen, foto’s, films, archieven van toeristische organisaties en lokale overheden – onderzoek doen naar de betekenis van Rome voor toeristen en de betekenis van toerisme voor Rome. In gesprekken met stadsbestuurders, journalisten, touroperators en vertegenwoordigers van de erfgoedwereld zullen we ten slotte van gedachten wisselen over de uitdagingen van de toeristische stad, en de bijdrage die wij met ons cultuurhistorische onderzoek daaraan kunnen leveren.

Docenten Prof. dr. Jan Hein Furnée (RU, coördinator), Prof. dr. Harald Hendrix (KNIR, directeur) en gastdocenten

Doelgroep en ingangseis Promovendi en ReMa-studenten die lid zijn van het Huizinga Instituut (Italiaanse taalkennis niet nodig)

Onderwijsvorm en toetsing Voorbereidende opdracht; locatiegebonden groepsopdrachten; individuele presentatie; bijdrage aan discussies; afsluitend essay.

Studielast 6 ECTS

Kosten De overnachtingen in het KNIR zijn voor rekening van het Huizinga Instituut. De reiskosten zijn voor rekening van de deelnemers (wel kan er een tegemoetkoming tot maximal 175 euro worden aangevraagd). De deelnemers kunnen voor hun maaltijden desgewenst gebruik maken van de keuken in het KNIR.

Deadline aanmelding

Doordat er slechts 10 plaatsen beschikbaar zijn, vragen wij geïnteresseerde Promovendi en ReMa studenten een motivatie (incl. affiliatie) van maximaal één A4 te schrijven en in te sturen via het online aanmeldformulier van het KNIR. Op basis van deze motivatie zal er een selectie plaatsvinden. Inschrijven en motivatie insturen voor: 10 januari 2017.

 Meer info? Stuur een mail naar huizinga-fgw@uva.nl