Select Page

Werkgroep (Auto)biografie

Datum: Vrijdag 20 januari 2012
Locatie: Bungehuis, Zaal 1.01  (UvA) Spuistraat 210 Amsterdam
Organisatie: Werkgroep (Auto)biografie Huizinga Instituut
Tijd: 14.00 – 17.00

Lezingen

14.00 – 15.00
Rena Fuks-Mansfeld
“A new project: A data base of Yiddish letters in the International Institute of Social History”.
Zie voor meer informatie: www.iisg.nl/collections/yiddish/

15.00-15.30 pauze

Timothy Ashplant
“Railwaymen’s autobiographies”.
Dit project omvat de analyse van 220 autobiografieën geschre­ven door Engelse spoorweg-werkers. Hoe passen deze teksten in het brede­re genre van de “working-class autobiography”? Wat was de aard van deze `niche publishing market’?

16.30 borrel