Select Page

Werkgroep Oral History – Het levensverhaal als therapeutisch instrument

Het levensverhaal als therapeutisch instrument: zingeving, inzicht en heling

Datum: 28 maart 2014, middag van 15.00 tot 17.00 (borrel na afloop)
Locatie: PC Hoofthuis, Spuistraat 134, zaal 1.04
Taal: Nederlands
Aanmelden is noodzakelijk, stuur een e-mail naar L.vanHelvoort@uva.nl

Sprekers: Ruud Jongedijk, Christien Brinkgreve

De belangstelling voor het persoonlijke levensverhaal is veelzijdig. Of het nou de spreekkamer, de huiskamer of een interactieve website is, het nodigt uit tot contact, gerichte aandacht en reflectie.

Binnen het vakgebied van de psychologie en de ouderenzorg zijn er verschillende methoden ontwikkeld om het door schrijven of vertellen over de persoonlijke biografie inzicht te verwerven in de eigen psychische problemen. Ook neemt binnen families de gewoonte toe om de levensgeschiedenis van de oudere generatie voor het familie erfgoed vast te leggen. Als dat door een ervaren wetenschapper wordt gedaan levert dat interessante reflecties op.

Tijdens dit seminar zullen twee sprekers ingaan op het levensverhaal in deze verschillende settings. Psychiater, auteur en redacteur Ruud Jongedijk zal naar aanleiding van de recente verschijning van het eerste Nederlandstalige boek over ‘Narratieve Exposure Therapie’, Levensverhalen en psychotrauma, ingaan op deze trauma-therapie. Ruud Jongedijk is psychiater en inhoudelijk directeur van Stichting Centrum ‘45/ Stichting Arq.

De tweede spreekster, sociologe Christien Brinkgreve, heeft altijd gebruik gemaakt van levensverhalen. Het meest komt dat tot uiting in het boek dat zij in 2010 samen met Halleh Gorashi schreef: Licht en schaduw. Psychoanalytisch georiënteerd als ze is heeft zij altijd oog voor betekenisgeving en voor de helende werking van levensverhalen. Haar afscheidsrede (23 juni 2014) zal gaan over de betekenis van verhalen.