Select Page

Oral History

De werkgroep Oral History bestaat uit onderzoekers en docenten met belangstelling voor het oproepen van persoonlijke herinneringen door middel van interviews, het creëren van mondelinge bronnen, en het analyseren daarvan in de bredere context van herinneringsculturen. De groep komt een aantal keer per jaar bij elkaar, waarbij lopend onderzoek en actuele ontwikkelingen in het vakgebied worden besproken, soms rond een specifiek thema. Naast aandacht voor de theorie en praktijk van oral history komt ook de invloed van digitale technologie op het vakgebied aan bod.

De werkgroep bevordert  reflectie en discussie over mondelinge geschiedenis als bron en methode, en beoogt tevens het versterken en zichtbaar maken van het vakgebied. Dat doen we onder meer door raakvlakken op te zoeken tussen verschillende contexten waarin met mondelinge bronnen wordt gewerkt: discipline-overstijgend en zowel binnen als buiten de academie. Met name aan beginnende oral historians willen we een platform bieden om kennis en ervaring te delen. Dat doen we met onze jaarlijkse cursus Oral history and Cultural Memory (voor promovendi en research master studenten van het Huizinga Instituut en de Onderzoeksschool voor Politieke Geschiedenis). Zowel beginnende als gevorderde oral history onderzoekers en belangstellenden zijn van harte welkom bij onze bijeenkomsten. Ideeën voor een thema of om zelf iets te presenteren zijn altijd welkom!  De sprekers op onze seminars vragen we om een korte reflectie te schrijven over hun project en de discussie met onze werkgroep. Deze research blogs vind je onderaan deze pagina.

Contact en aanmelden voor de mailinglist: huizinga@uu.nl, ook als u uw onderzoeksproject of bijeenkomst op deze site vermeld wilt zien.

Agenda

News and calls