Select Page

Oral History

De werkgroep Oral History bestaat uit onderzoekers en docenten met belangstelling voor het oproepen van persoonlijke herinneringen door middel van interviews, het creëren van mondelinge bronnen, en het analyseren daarvan in de bredere context van herinneringsculturen. De groep komt een aantal keer per jaar bij elkaar, waarbij lopend onderzoek en actuele ontwikkelingen in het vakgebied worden besproken, soms rond een specifiek thema. Naast aandacht voor de theorie en praktijk van oral history komt ook de invloed van digitale technologie op het vakgebied aan bod.

De werkgroep bevordert  reflectie en discussie over mondelinge geschiedenis als bron en methode, en beoogt tevens het versterken en zichtbaar maken van het vakgebied. Dat doen we onder meer door raakvlakken op te zoeken tussen verschillende contexten waarin met mondelinge bronnen wordt gewerkt: discipline-overstijgend en zowel binnen als buiten de academie. Experts en belangstellenden zijn dan ook nadrukkelijk uitgenodigd om aan de bijeenkomsten deel te nemen.

Contact en aanmelden voor de mailinglist: huizinga@uu.nl, ook als u uw onderzoeksproject of bijeenkomst op deze site vermeld wilt zien.

Agenda

From 23-27 August 2021, the XXI International Oral History Association (IOHA) Virtual Conference will take place. The conference is organised by the National Archives of Singapore. Details of the conference can be found here.

Oral history has grown tremendously around the world in recent times, aided by the availability of recording technologies, gaining institutional legitimacy and popular appeal. This conference theme, Harmony & Disharmony: Bringing Together Many Voices, explores the diverse ways oral history is practiced, applied, and used.

Some of the programme highlights are keynote speeches from former head of the Oral History Centre, Singapore, Kwa Chong Guan, former president of the IOHA and Oral History Association of India, Indira Chowdhury and director of the Louie B. Nunn Center for Oral History at the University of Kentucky Libraries, Douglas Boyd; a film screening by the Asian Film Archive; and a panel exploring COVID-19 as a catalyst for change in oral history. There will be workshops and paper, audiovisual and poster presentations from the international oral history community and much more.